Til «intimkonsert» - med tre trailere, tre bobusser og 40 mann

foto