– Den beste juletradisjonen er å reise til Eidanger kirke med mamma på julaften

foto