Angjevaren ville tene 100.000 kroner - blei likvidert

foto