foto
Stopp: Forfatter Kjersti Wold har vært kreftfri i fem år, men har valgt å legge forfattergjerningen på hylla. Foto: Fredrik Pedersen

Kjersti Wold har solgt skrivestuen. Dette tror hun er hennes siste intervju