Nå skal det gamle hotellet langs E134 rustes opp for 700.000 kr

foto