Viser sin kjærlighet til naturen og skaperverket

foto