Mange reiser langt for å jobbe gratis på festivalen. Jakub og Mihir er to av dem

foto