Seks andre bedrifter har fulgt etter Henriette. Nå styrer hun også «Banken»

foto