Kastes ut av kommunen. Brødrene ber ordføreren om hjelp i brev

foto