Kommunen har satt av 200.000 kroner til NRK-festen