Lokalsendingen til NRK får nytt sendetidspunkt

foto