Nå kan hele Telemark søke midler fra Bjørn Thores minnefond

foto