Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) under pressekonferanse om koronavirussituasjonen i Norge. Foto: Vidar Ruud

NRK: Raja legger fram stipendordning på 100 millioner til kunstnere

En ny stipendordning på 100 millioner kroner skal hjelpe kunstnere som sliter økonomisk og som har falt utenfor andre ordninger, ifølge NRK.

Ifølge kanalen skal de 100 millionene deles ut basert på rene kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren skal være blant dem som har økonomiske problemer.

– Jeg tror det vil bli brukt godt av kunstnerne og at de vil utvise solidaritet med hverandre slik de alltid har gjort, sier kulturminister Abid Raja til NRK.

Det er Statens Kunsterstipend og Fondet for utøvende kunstnere som skal bestemme hvem som får stipendene. Ifølge utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad i Statens Kunstnerstipend vil søknadsprosessen trolig ta tid, og utbetalingene vil ikke skje før høsten.

Ved siden av kunstnerstipendet kommer det også et krisestipend til utøvende artister, som kan søke på 30 av de 100 millionene.

Kulturdepartementet regner med å gi stipend til 300 kunstnere, og hver enkelt kunstner kan få opptil 200.000 kroner.