Brakseier for Urædd

Urædd vant 7-1 over Seljord 2 i G13 2. divisjon, Avdeling B - Høst.