Adrian Grønvold Daci ordnet poeng for Tollnes 2

Odd 2 ledet 3-1, men Tollnes 2 kom tilbake og sørget for 3-3 i G16 2. divisjon, Avdeling A.