Odd med borteseier over Urædd

Odd seiret 5-0 over Urædd i J17 Interkrets, Agder, Buskerud og Telemark mandag.