Storm rotet bort seieren på overtid

Storm ledet 2-1, men Odd 3 kom tilbake mot slutten og sørget for 2-2