annonse

Ærlighet varer lengst

SKYLDER PÅ HVERANDRE
SKYLDER PÅ HVERANDRE: Det hadde aldri blitt bypakke og bompenger i Grenland uten Ap, men Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) forsøker likevel å plassere ansvaret hos Frp. (Foto: Ole Johnny Hansen)

LØRDAGSKOMMENTAREN: Det hadde aldri blitt bypakke og bompenger i Grenland uten Ap, men Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) forsøker likevel å plassere ansvaret hos Frp.

Vi skriver midten av september 2016. Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) er direkte på Dagsrevyen fra Menstadbrua i Skien. Det er et par uker til bompengeinnkrevingen i Bypakke Grenland skrus på. Kåss framstår som forberedt og med et gjennomtenkt og klart budskap. Han fyrer løs mot samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp):

– Det er viktig å være ærlig overfor innbyggerne, tordner han etter å ha fastslått at samferdselsministeren og Frps politikk ikke bare er «en bløff», men «en kjempebløff».

Kjernen i ordførerens argumentasjon er at «vi ble garantert av Solvik-Olsen og Frp at her skulle det ikke settes opp bommer, og så ser vi etter valget at det settes opp bommer her, 13 steder i Grenland» og han mener at «samferdselsministeren må ta ansvar når han foreslår for Stortinget å sette opp så mange bomstasjoner».

To år er senere, i august 2018: «Staten skulle betale så vi fikk bypakke uten bommer. Men slik gikk det ikke. Frp kom i regjering og glemte helt løfte sitt til innbyggerne,» skriver Kåss og ordførerkollega Hedda Foss Five (Ap) i et leserbrev i Varden. Argumentet er angivelig aktuelt fordi byggingen av Lilleelvkrysset i Porsgrunn ser ut til å bli 127 millioner kroner dyrere enn planlagt. Den regningen vil ikke Kåss og Five ha, og de vil ha et møte med Solvik-Olsen. Det vil ikke samferdselsministeren, og Vardens spalter fungerer som møterom for partene. Jeg er for så vidt glad for at vi kan fungere som en slags møteplass og fasilitator i denne debatten, men sliter litt med å forstå hvorfor ikke Solvik-Olsen kan sette av en halvtime til to ordførere. Når opprørte lokalpolitikere som representerer nærmere 100.000 innbyggere ber om en prat med en statsråd, ville det være å ta ansvar å – i det minste – lytte til dem.

Langt viktigere er imidlertid å ta ansvar for egen politikk. La oss spole litt tilbake. Den 13. juni 2013 er Kåss statssekretær. Hjemme i Porsgrunn vedtar bystyret finansieringsordningen for Bypakke Grenland med 42 mot sju stemmer. Frp og to fra By- og nærmiljøpartiet stemte mot. Den 18. juni vedtar fylkestinget det samme, og den 20. juni blir samme vedtak fattet i Skien og Siljan. Her blir de fleste detaljer rundt bompengeringen beskrevet og vedtatt, deriblant at «innkrevingen igangsettes så raskt som mulig».

Den 20. juni fremmet Bamble Ap det samme forslaget som ble vedtatt i de andre organene, altså at Bamble skulle bli en del av bompengefinansierte Bypakke Grenland. Kommunestyret i Frp-styrte Bamble sa nei, «med bakgrunn i urimelig høye kostnader for brukerne av vegnettet i Grenland».

Et halvt år senere, i februar 2014, avholder Porsgrunn Arbeiderparti sitt årsmøte. Kåss er ikke lenger en del av regjeringsapparatet etter valgnederlaget på høsten. Den senere ordførerkandidaten fremmer forslag om at partiet skal mene at Bypakke Grenland skal finansieres uten bompenger. Forslaget var så spesielt i Ap-sammenheng at tidligere Ap-ordfører Elisabeth A. Nilsen trodde Kåss var blitt feilsitert både i PD og NRK da forslaget først ble omtalt. Kåss fikk ikke medhold i eget parti. Porsgrunn Ap vedtok en uttalelse der det heter at «Bypakke Grenland er forutsatt finansiert med statlig finansiering og bompenger», men også at «Porsgrunn Arbeiderparti forutsetter at økt statlig finansiering av bompengefinansierte vegprosjekter også kommer Bypakke Grenland til gode, for å kunne redusere bompengeandelen mest mulig».

I november 2014 er tålmodigheten til daværende Porsgrunn-ordfører Øystein Beyer (Ap) og fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) brukt opp. Sammen med et kobbel andre politikere stilte de opp – med innleid gravemaskin(!) i Lilleelvkrysset og krevde fortgang. Regjeringens behandling av Bypakke Grenland gikk altfor sakte, var omkvedet. De ville grave og bygge sporenstreks.

Først i slutten av mai 2015 legger regjeringen fram stortingsproposisjonen om Bypakke Grenland. Fjorten dager senere slutter transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget seg til proposisjonen etter å ha lagt til grunn «at det er en bred lokalpolitisk enighet om bypakken». Komiteen «merket seg» også den relativt store endringen regjeringen har foretatt seg, som er at «prosjektet rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand er foreslått fullfinansiert med statlige midler, og at tre bomstasjoner utelates i det opplegget som nå legges fram». I praksis betyr dette at regjeringen har bidratt med 310 millioner kroner som bilistene slipper å betale (pluss innkrevingskostnader).

Tre dager senere, den 18. juni 2015, vedtar Stortinget enstemmig Bypakke Grenland. – Det er ei glede for meg og for Arbeidarpartiet at me no får ferdigbehandla Bypakke Grenland fase 1 i Telemark på Stortingets nest siste dag i denne sesjonen. Det inneber at eit lenge etterlengta arbeid no kan setjast i gang, sa stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) i den korte debatten i Stortinget. Han viste til at «det er brei lokalpolitisk tilslutning både til sjølve bypakka og til opplegget med delvis bompengefinansiering». Terje Aasland (Ap) sluttet «seg 100 prosent til departementets vurderinger» og uttalte at han var «kjempegodt fornøyd med Fremskrittspartiet» fordi «jeg synes det er godt gjort at et parti som har bygd opp hele sin valgkampstrategi fram mot 2013 på å være imot bompenger, nå går inn og er for det og legger fram det ene prosjektet etter det andre med bompengefinansiering». Aasland uttalte at det var «bra og realistisk».

Enkelt og oppsummert sagt: Det hadde aldri blitt noe av verken Bypakke Grenland eller bompenger uten Arbeiderpartiet. Vi kan diskutere om dette er bra eller dårlig, men dette er et ugjendrivelig faktum. I Porsgrunn har Ap lokalt selv vedtatt politikk på at Bypakke Grenland skal finansieres med bompenger og det er også det bystyret har vedtatt. Det blir en spekulasjon, men dersom Robin Kåss’ lokale partilag hadde sagt nei, tror jeg ikke det hadde blitt noe av Bypakke Grenland.

Bård Hoksrud dummet seg åpenbart ut da han, på spørsmål fra Nettavisen om hva han kunne love oss dersom han ble samferdselsminister, sa at «jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet». Ikke ble han samferdselsminister og de øvrige partiene på Stortinget vil det annerledes. Lovnaden var tøvete og det har Hoksrud selv innsett, tror jeg.

Frp sa nei i Bamble, og de står utenfor. Frp i regjering løftet det ene av to store veiprosjekter ut og fullfinansierte det med statlige midler og fjernet tre innkrevingspunkter. Regjeringen har gjort nøyaktig som lokalpolitikerne har bedt dem om. De har faktisk gjort den bedre ved å redusere bompengebelastningen. Det ble bråk av at det gikk for sakte, men hvis regjeringen ikke hadde fremmet Bypakke Grenland til Stortinget, i tråd med lokalpolitiske vedtak, hadde det blitt et spetakkel vi knapt kan forestille oss. Det er, til sammenligning, noe som kan komme til å skje i saken om deponiet i Brevik. Og det er uhørt og grunn til å bli rasende over.

Det er bare å konstatere at Porsgrunns ordfører, nå støttet av kollegaen i Skien, som representerer et parti som, på alle forvaltningsnivåer, har vært pådriver for en bompengefinansiert Bypakke Grenland, i årevis og gang på gang forsøker å plassere ansvaret for bompengeringen i Grenland på Frp. Denne retorikktaktikken trenger, strengt tatt, ikke noen adjektiver eller andre karakteristikker. Fakta og historien forteller det meste. Akkurat det tror jeg både velgere og innbyggere også ser. Det er, tross alt, viktig å være ærlig overfor innbyggerne. Ærlighet varer som kjent lengst.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen
sjefredaktør

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse