Foto: Ole Johnny Hansen

«Bompengebelastningen i Grenland er tilsynelatende ikke «rettferdig» nok»

Bompenger har tilsynelatende fått det til å kok rundt om i landet. Klepp-ordførerens sønn skal ha blitt slengt i veggen av bompengemotstandere og «Folkeaksjonen nei til bompenger» er blitt det største partiet i Bergen. I alle fall på en meningsmåling. Vardens ferske meningsmålinger for Skien og Porsgrunn har ikke de samme utslagene. Snarere tvert imot, faktisk.

Men: Er det mulig å utnytte bommotstanden også i Grenland? I alle fall forsøke? Det kan se slik ut.

Blant politikerne i Skien og Porsgrunn er det noe som ligner full fyr i teltet for tiden. Det hele henger sammen med at kommunene i Grenland skal forhandle med staten om en såkalt byvekstavtale. Dette er, for alle praktiske formål, neste fase av Bypakke Grenland. I den forbindelse har altså det politiske flertallet i Skien, med Ap i spissen, fremmet et forslag om å fjerne innkrevingspunktet – eller bommen, som folk kaller det – i Hesselbergs gate. Dette har ført til en tsunami av motstand fra politikerne i Porsgrunn, som omtaler forslaget som «uaktuelt».

– Det kommer inn 170 millioner i Skien og cirka 70 i Porsgrunn. Skjønner dere da at det blir diskusjon? Hva om det hadde vært omvendt? Det er ikke snakk om at noen skal ta belastningen for Skien. Man må heller snu det litt på hodet og si: Hvem tar belastningen i dag? spurte ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap) i retning Porsgrunns representanter da forhandlingsutvalget for Bypakke Grenland møttes tidligere i uken.

Bompengebelastningen i Grenland er tilsynelatende ikke «rettferdig» nok.

La oss se litt nærmere på Fives regnestykke: I 2018 tok de 13 bomstasjonene i Grenland inn 243 millioner kroner. Så langt har Five kulerammen og ordene i behold. Herfra og ut, er det imidlertid noe mer komplisert. Fire av de 13 innkrevingspunktene, det vil si Fjordgata, Deichmanns gate, Herøyavegen og Vallermyrene, er solid plantet i Porsgrunn. Disse tok inn 71,4 millioner kroner i fjor – eller 29,4 prosent, om du vil.

I Skien er det bomstasjoner på Menstadbrua, Klostergata, Elstrømbrua og nevnte Hesselbergs gate. Disse fire tok inn totalt 99,5 millioner kroner – eller 41 prosent av de totale inntektene i fjor.

Hvor kom de resterende 30 prosentene fra? I all hovedsak fra de tre innkrevingspunktene på kommunegrensa, altså Lensmannsdalen, Borgestadalleen og Bjørntvedtvegen – samt «minibomstasjonene» i Sannivegen og ved Borgestad kirke. Samtlige har til felles at de ligger i Skien, men i praksis på kommunegrensa og felles for begge kommuner, gitt at folk flytter på seg. Noe folk vel gjør.

For å gjøre det veldig enkelt og oppsummert: 29 prosent av inntektene kommer fra Porsgrunn, 41 prosent fra Skien og 30 prosent fra kommunegrensa. Når vi vet at det bor snaut 91.000 mennesker i Skien og Porsgrunn til sammen, kan vi også si at 60 prosent bor i Skien og 40 prosent i Porsgrunn. At det er høyere inntekter fra bommene i Skien er dermed ikke egnet til å sjokkere veldig.

Så er tusenkronerspørsmålet: Hvordan ser regnestykket ut hvis innkrevingspunktet i Hesselbergs gate skrus av og ned? Gitt at 2019 blir lik 2018, betyr dette at vi må ta 23,7 millioner kroner fra bommen på Falkumbrua ut av regnearket. Dette gir store utslag på totalen, for da øker andelen fra «Porsgrunn-bommene» til 32,6 prosent, «Skien-bommenes» andel faller til 34,6 prosent og «kommunegrense-bommene» vil utgjøre 33 prosent. I praksis fordeles bompengebelastningen nokså likt på Skien og Porsgrunn. I dette perspektivet forstår jeg at Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) og hans folk reagerer, for det bor vitterlig flere i Skien enn i Porsgrunn – og den «relative belastningen» blir dermed endret nokså radikalt.

Så kan man argumentere for at folk i Skien må betale på Vallermyrene og folk fra Stridsklev må betale hvis de skal på Odd-kamp. Slik kan vi holde det gående. Helt likt og rettferdig blir det aldri. Dessuten har det vel aldri vært meningen at bompenger skal være rettferdig. Det kan det heller ikke bli, for det koster det samme for en som tjener en million og en som lever på minstepensjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hensikten med bompenger er brutalt enkel: 1) Skuffe inn mest mulig penger for å finansiere mest mulig, enten det er veibygging, kollektivtilbud eller parkanlegg og 2) redusere biltrafikk. Bomstasjonene er plassert der folk kjører (eller «basert på omfattende trafikkanalyser og beregninger utført av Statens vegvesen», som det heter). Rettferdighet har aldri vært – og kommer neppe til å bli – et kriterium for hvor bomstasjoner skal stå. Hensikten med bommene er nettopp at de skal være en «belastning». Og det er de jo. Nå er de blitt en belastning også for politikerne som har vedtatt dem.

Jeg tilbrakte en god del av barneårene på Gulset, og innbiller meg at jeg kjenner bydelen relativt bra. Og jeg forstår veldig godt at nokså mange på Gulset føler de får lite igjen for bypakka. Kanskje med unntak av busser, selvsagt. Så har det vel heller aldri vært et politisk mål at Bypakke Grenland skal bygge veldig mye infrastruktur på Gulset.

For politikerne, enten det er i Grenland eller andre steder, er det blitt et problem at politikken de har vedtatt og stått for begynner å få konsekvenser. Gjennom mange år har det blitt vedtatt prosjekt etter prosjekt med bompenger. Summen av det hele er det få som har tenkt på. Bortsett fra dem som skal betale, selvsagt.

Sånn sett kan man si at det kan være grunnlag for å diskutere fordelingen internt i Grenland – og at muligheten for å gjøre dette, er nå. Men da oppstår, for Skiens vedkommende, «problemet med Porsgrunn». Der harmen synes å være nokså berettiget. Noe man burde ha forutsett. Hvis ikke er det såkalt «dårlig politisk håndverk».

Alternativt kan jo dette være et nokså finurlig og smart politisk utspill, for hvis bommen på Falkumbrua blir fjernet, kan man kanskje skåre politisk i en bydel der Bypartiet herjet ved forrige valg – altså Gulset – og fikk 23,2 prosents oppslutning. Hvis bommen ikke lar seg fjerne, kan man si at man forsøkte – og muligens ha æren og ordene i behold. Kan hende man til og med kan skylde på noen andre enn seg selv for at det ikke ble som man ønsket. Alltid greit at noen andre er ansvarlig.

Vinn-vinn. Kan man utforme politikk med vinnerutfall i «begge retninger», har man åpenbart en fordel. Med mindre dette blir gjennomskuet. Som når Robin Kåss forsøker å få det til å se ut som at det er Frps samferdselsminister som har bygget bommer i Grenland. Igjen: Alltid greit at noen andre er ansvarlig.

Folk skjønner jo at dette er tøv. Og nok et forsøk på å ri på bompengebølgen. Det kan fort ende med at man ramler i vannet og blir våt.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør