Foto: Ole Johnny Hansen

En historisk dag for Varden

Her er helgekommentaren til sjefredaktør Tom Erik Thorsen.

Det er fort gjort å bli historieløs. Særlig når historien er lang. For Vardens vedkommende strekker den seg helt tilbake til 17. desember 1874. Som altså var dagen da denne avisen kom ut første gang. Mye er skjedd siden da. Også i Varden. Like fullt tør jeg påstå at fredag 19. september 2019 er en historisk dag.

For det var på denne dag det ble kjent at Varden blir en del av mediekonsernet Polaris Media, gjennom det regionale konsernet Polaris Media Agder. Sistnevnte vil være en sammenslutning av Agderposten Mediers aviser i Aust-Agder og Telemark (der altså Varden er med) og Schibsteds titler i Vest-Agder, der Fædrelandsvennen er lokomotivet. For å løfte blikket litt: Etter transaksjonen vil Polaris Media være eier i 54 mediehus, hvorav 48 i Norge og seks i Sverige. Utover dette eier også Polaris Media seks trykkerier og fire regionale distribusjonsselskaper i Norge, samt ett distribusjonsselskap i Sverige. Etter transaksjonen vil Polaris Media samlet ha over 510.000 abonnenter og en samlet årlig omsetning på om lag 3,5 milliarder kroner.

Vi blir, med andre ord, en del av noe langt større, og det er viktig i denne bransjen. Årsaken er enkel: Det er faktisk slik at det ikke lenger holder å lage bra journalistikk og gode annonser. Det må noe mer til. Og dette «mer» dreier seg om teknologi, innovasjon og utvikling. Her er den norske mediebransjen, i sum, helt i verdensklasse og det trengs muskler for å ikke bare være med, men også utvikle dette videre. Dette dreier seg om, for å være konkret, alt fra annonseteknologi til hvordan vi presenterer journalistikken vår og gode påloggingsløsninger. Blant mye annet.

Samtidig vil det være slik, tror jeg, at du som leser er mest opptatt av det gode, lokale innholdet. Det er det aller, aller viktigste. Dermed handler mye om å være best mulig rustet til å lage så mye godt, lokalt innhold som mulig – støttet av nettopp teknologien, enten dette er noe som er «usynlig i bakkant» eller bidrar til å gi deg en bedre opplevelse som kunde og abonnent.

Men: Blir det ikke vel mye mas om teknologi, størrelse og størrelse? Jo, kanskje. Utfordringen er at det ene følger det andre. Samtidig er det, i alle fall sett fra min stol, slett ingen motsetning mellom den nye, avanserte teknologien og den tradisjonelle papiravisen. Den er det nemlig mange som er svært opptatt av.

Journalistikk anno 2019 handler ikke først og fremst om hvorvidt den publiseres i en papiravis eller på en skjerm, men at den er relevant, nyttig, nødvendig og engasjerende. At den er maktkritisk, undersøkende og spørrende. At den er nyansert og utfordrer både kilder og lesere. Dernest er det ikke mer komplisert enn at mange foretrekker papiravisen, som medium. Sammenlignet med før er vi – og vil bli – i langt bedre stand til å lage papiravisen en enklere og mer effektiv måte. Og vi lager tilsynelatende en temmelig bra papiravis også. Det viser de siste opplagstallene, som kom denne uken og som viser at Vardens papiravis holder bemerkelsesverdig god stand. Jo, litt tilbake (201 eksemplarer), men -1,4 prosent tilbakegang er nokså beskjedent tatt i betraktning at de rene papiropplaget går tilbake hele 10,5 prosent på landsbasis.

Jeg kan si høyt og tydelig at vi satser på papiravisen. I den senere tiden har vi økt sidetallet i papiravisen, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Vi har en klar ambisjon om å lage mer avis for leserne våre, ganske enkelt. Jeg opplever at vi får svært mange gode tilbakemeldinger på den «gammeldagse» avisen. Ikke bare fra leserne, men også annonsørene. Papiravisen «flytter varer»!

Så er det engang slik at framtiden, i hovedsak og etter alt å dømme, er digital. Også i mediebransjen. Enten man liker det eller ei, for det er et faktum. Som vi ikke bare må forholde oss til, men omfavne og utnytte. På et allmøte her i avisen fredag ettermiddag viste konsernsjefen i Polaris Media, Per Axel Koch, til Rosenborg Ballklubbs nokså utmerkede slagord, altså «Stolt fortid – stor framtid». Noe som nokså umiddelbart utløste en diskusjon om fotballag i sort og hvitt og hvem som het hva først (RBK het vitterlig Odds Ballklubb de første årene), men også en refleksjon rundt hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Jeg mener for så vidt at Odds slagord – «Stolte telemarkinger» – også er av det brukbare slaget. Og vel så det.

Om vi skal henge med i den digitale transformasjonen og «stor framtid», er det en fordel med solid fortid og lokal forankring. Det har vi i rikt monn. Når vi nå tar enda et skritt videre, er det for å utvikle oss. For å vokse. For å konkurrere. Både mot lokale og internasjonale aktører. I alle kanaler.

Som vi også sier her i Varden: Fra fjord til fjell.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det gjelder fortsatt. Også når vi skal skape noe mer og noe nytt. Sammen med andre.

God helg, Telemark!