– Omvendt voldsalarm ga meg livet tilbake. Uten den vet jeg ikke om jeg hadde levd i dag, sier Birgitte Hofsten til Varden.

Hun tar en slurk av teen, og er tydelig preget når hun forteller sin historie. Det koster å rippe opp i den vonde fortiden. Igjen og igjen. Likevel gjør hun det, og nå føles det viktigere enn noen gang.

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av alvorlige draps- og voldssaker. Flere kvinner ble drept i årets første uker – og volden ble utøvd av menn i nære relasjoner. En av kvinnene hadde voldsalarm, og en annen hadde tryglet politiet om å få det, skriver VG.

De dystre tallene har utløst en nasjonal debatt, og justisministeren har bedt om fortgang i en lovendring om bruken av omvendt voldsalarm.

Vi møter Birgitte Hofsten på en kafé på kjøpesenteret Herkules i Skien. Et sted hun for noen år tilbake brukte til eksponeringsterapi. For å ta livet sitt tilbake, tørre å være ute blant folk, høre fremmede lyder og lukter.

Birgitte lider av panikkangst og posttraumatisk stress-syndrom etter å ha levd i et voldelig forhold i flere år. Hverdagen var i lang tid preget av frykt, psykisk og fysisk vold og alvorlige trusler.

Mannen hun elsket og som først behandlet henne som en dronning, viste seg å ha en mørk side. Ett år inn i forholdet startet mishandlingen. Han kontrollerte hele livet hennes, og styrte alt fra økonomi, hvem hun snakket med og hva hun spiste til når hun kunne gå på jobb.

Hun fikk ikke bruke sosiale medier og telefonsamtaler måtte gjøres på høyttaler og kun når han var i rommet.

Birgitte mistet seg selv og ble mer og mer isolert.

– Jeg levde ikke, jeg bare eksisterte.

Under hele intervjuet snakker hun tydelig og rolig, men nå brister stemmen. Tårene presser på.

– Han spant et nett rundt meg og hadde full kontroll. Jeg så ingen utvei.

Les den voldsdømte eksmannens svar nederst i saken.

Omvendt voldsalarm er en fotlenke som varsler politiet, når en person som ikke har lov til å oppholde seg i bestemt område, bryter forbudet. I Telemark har det siden omvendt voldsalarm (OVA) ble tatt i bruk i 2013, kun vært fire personer som har blitt idømt dette. En er i dag pålenket med OVA, og en er inne til soning og skal pålenkes med OVA etter endt soning.

God effekt

Margrethe Hoven Gautefall jobber ved FF-seksjon for risiko og trusselarbeid, og er OVA-ansvarlig i Sør-Øst politidistrikt. Hun er ikke i tvil om at OVA er et beskyttelsestiltak som fungerer.

Omvendt voldsalarm skal vurderes i alle saker som omhandler vold i nære relasjoner.

– Men er ikke tallet på antall idømte OVAer veldig lavt?

– Jo, det er lavt. Og noe av grunnen er trolig at det har vært for liten kunnskap om OVA både blant domstolene og i politidistriktet. Vi har jobbet - og jobber fortsatt hardt for å få opp kunnskapsnivået i alle instanser og håper at det blir tatt i bruk i større grad fremover.

Vil redusere behandlingstiden

Hoven Gautefall er positiv til lovendringsforslaget som nå foreligger, hvor en større del av ansvaret for bruk av OVA plasseres hos politiet for blant annet å kutte ned på behandlingstiden.

Slik ordningen fungerer i dag idømmes OVA i retten. Behandlingstiden kan dermed ta lang tid fra en sak anmeldes, til en sak er ferdig etterforsket og blir berammet i retten. OVA er et inngripende beskyttelsestiltak hvor det stilles krav til vurderingen av nødvendighet og forholdsmessighet.

– Per dags dato kan det ta lang tid fra det blir nedlagt en OVA-påstand til vi har en rettskraftig dom. Det nye lovforslaget som er vedtatt vil innebære at politiet selv kan pålenke for OVA i brudd på besøksforbud saker som retten skal ta stilling til om videreføres.

Tilbake til Birgitte.

I 2014 ble mannen dømt til tre år og ni måneder i fengsel for volden og truslene han påførte henne. Dommen ble siden forlenget da han gjentatte ganger kontaktet henne til tross for besøksforbud.

I 2019 ble han den første personen i Telemark som ble idømt omvendt voldsalarm.

– For første gang måtte jeg ikke se meg over skulderen hver gang jeg gikk ut døra, forteller skienskvinnen.

Birgitte reagerer kraftig på at det fortsatt er få menn som idømmes omvendt voldsalarm.

– Jeg blir sint. Det finnes jo verktøy som vi vet fungerer, så hvorfor må mange kvinner da fortsatt lide og leve i frykt? Med dagens lange behandlingstider i OVA-saker, er jeg redd flere liv vil gå tapt.

I desember 2022 ble rollene igjen snudd. Da var eksmannen ferdig sonet, og Birgitte fikk en mobil voldsalarm. Den har hun alltid med seg.

I Telemark er det per 18. januar 78 aktive mobile voldsalarmer.

Mobile voldsalarmer er et beskyttelses tiltak politiet kan benytte. Det skal ligge en politifaglig vurdering av behovet til grunn for tildeling, og alarmen skal til enhver tid være skrudd på dersom ikke annet er avtalt med politiet. De som får utdelt alarm får opplæring i hvordan alarmen skal brukes.

– I mange av voldepisodene jeg ble utsatt for hadde jeg ikke klart å trykke på denne, så den gir en slags falsk trygghet. Og ikke vet jeg om politiet hadde rukket frem i tide heller. Det er en skam at dette tiltaket er så mye mer utbredt enn OVA.

Birgitte har fortalt sin historie i både lokale og nasjonale medier, og stått på scenen på fjorårets kvinnedagsarrangement. Hun understreker at hennes historie ikke er unik – dette skjer kvinner i alle aldre, uavhengig av hudfarge, religion og sosial status.

– Men om vi skal bli kvitt tabuene og skammen, må noen stå frem. Ofrene må vite at det finnes hjelp å få – og at det er mulig å komme seg vekk. Det kan være farlig, men det er farligere å bli, sier hun, og kommer med en oppfordring til kvinner i voldelige forhold:

– Du fortjener et godt liv og alt det beste. Det kan du få, men ikke der du er nå. Der vil det bare bli verre.

– Hvordan har du det i dag?

– For en som har vært i en voldelig relasjon så er verden full av triggere. Jeg har fortsatt mye å jobbe med, men det går fremover.

– Jeg er ferdig med å skamme meg, og er på vei til å ta tilbake livet mitt.

Belastende

Advokat i Elden, Kristina Davidsen, representerer den voldsdømte mannen.

– Vår klient ser det ikke som hensiktsmessig å gå inn i detaljer på avsluttende og gamle saker. Han har lagt dette bak seg. Vår klient har ikke hatt noe kontakt med fornærmede på svært mange år og har heller ikke noe ønske om det. Jeg presiserer at den omvendte voldsalarmen ble tatt av for cirka 14 måneder siden og han har heller ikke etter dette hatt kontakt med fornærmede, skriver advokaten i en epost til Varden.

Klienten mener det var belastende med OVA av flere årsaker, blant annet på grunn av helseplager som følge av lenken.

– Han er bekymret for at andre som blir ilagt omvendt voldsalarm skal få de samme helsemessige plager, og dette bør politi og domstol være oppmerksomme på ved bruk og ileggelse av omvendt voldsalarm.