«Ordfører Robin Kåss ber nå svikerne stå fram før han tyr til sterkere lut.»

foto