foto
Onsdag kom beskjeden om at Robin Kåss gir seg som ordfører. Vi har samlet noen høydepunkters fra hans sju år i jobben.