foto
FORNØYD: Vidar Aaltvedt er glad i folk og full av godt humør. Er det rart han ble bussjåfør da han gikk av med pensjon i politiet? Foto: Fredrik Pedersen

Politimenn får pensjon fra 57 år. Slik skapte de nye karrierer