– Jeg har måttet grave dypt i meg selv for å bli fri og finne ut hvem jeg egentlig er, sier Lillethun.

Nå er han forfatter og en premiert taler og foredragsholder, men hele hans voksne liv har gått med til den svært kontroversielle sekten Guds barn (Children of God).

Valget han tok som 18-åring førte han inn i en sekt som elsker Jesus, men som også praktiserer absolutt lydighet mot lederne og ingen kontakt med verden utenfor.

– Hjernevasket

Sekten er mye omtalt tidligere. Den er blitt kalt sex-sekt og det er laget filmer og dokumentarer om den.

Den ble startet av Moses David (David Brandt Berg, 1919-1994) i hippiemiljøet i California i USA i 1968.

Medlemmene måtte bryte med familie og venner, selge alt de eide og flytte inn i bokollektiv med andre medlemmer.

Familier og ektepar ble splittet.

Sekten var kjent for å være radikal. Den skilte seg fra andre menigheter og trossamfunn ved at de var kritiske til både samfunnet og kirken, ifølge Store norske leksikon (SNL).

– Jeg var hjernevasket og har måttet lære meg selv å kjenne på ny, sier Lillethun.

I dag går sekten under navnet The Family International, som overfor Varden avviser at medlemmene er blitt hjernevasket.

– Det er ingen vitenskapelige bevis som støtter teorien om at hjernevask eksisterer. Mange akademikere, psykologer og psykiatere har aktivt avvist og avkreftet disse teoriene og har publisert mye forskning om emnet, hevder Carol Cunningham, som jobber med public affairs i The Family International.

Sektmedlemmene bodde sammen og tilbragte all tid med hverandre.

«Flirty Fishing»

– Vi var sammen 24 timer i døgnet og hadde ikke noe liv på utsiden, forteller Lillethun.

De eneste gangene de var ute i samfunnet var for å skaffe nye medlemmer. Musikk ble ofte brukt for å få kontakt med folk.

– I starten spilte og sang vi på Karl Johan og fortalte mennesker om Jesus. Etter hvert fikk vi beskjed om bare å levere ut Moses Davids skrifter til de vi ville verve. Jeg likte best når jeg selv fikk lov til å snakke med folk, forteller han.

Den mest spesielle og kontroversielle fremgangsmåten var derimot når kvinner ble sendt ut for å verve menn. De benyttet seg av såkalt «Flirty Fishing», som var å lokke menn til seg ved hjelp av flørting og sex.

Sekten er kjent for å ha løsslupne holdninger når det gjelder sex, og det har vært flere beskyldninger og rettssaker om overgrep og mishandling.

Ifølge SNL var de «et av de mest beryktede kristne trossamfunnene i USA, anklaget for seksuelt misbruk og fysisk avstraffelse av barn, økonomisk underslag, «hjernevask» og autoritær ledelse.»

MISJONERING: En av de viktigste oppgavene var å verve nye medlemmer til sekten. Foto: Privat

– Lydighet mot Gud og lederne var viktig. Det var aldri lov å si imot en leder. Jeg trodde dette og alt det andre vi trodde på var normalt og fikk sjokk da jeg endelig skjønte hva jeg hadde vært med på. Det har vært vanskelig å se tilbake og uvirkelig at jeg har levd på denne måten, sier han.

Foreldrene var motstandere

Alt i livet til Håvard Lillethun dreide seg om Guds barn og hva lederne ville han skulle gjøre. Det startet da han var 18 år og pågikk i flere tiår.

Hvordan endte han opp der?

Lillethun tror oppveksten gjorde at han ble et såkalt lett bytte. Det skjebnesvangre møtet med sekten skjedde da han var elev ved Rønningen folkehøgskole i Oslo i 1972.

– I ungdomsårene var jeg ensom, ble mobbet og hadde få venner. Jeg hadde aldri hatt en kjæreste da jeg møtte Guds barn. De ble min nye familie. De sa de elsket meg og var ungdommer som var glade i Jesus. Det ble Moses David og Guds barn som lærte meg om livet og kjærligheten. Vi skulle glemme alt det gamle i møtet med sekten. Jeg var naiv og godtroende, og hadde verken mye ballast eller noe å legge bak meg, sier han.

Det er umulig å se at 70-åringen har levd et liv som skiller seg fra de aller fleste av oss, på mange måter.

Det startet allerede da han ble født i Etiopia i 1953. Frem til han var 11 år bodde han i Sveits og USA før familien flyttet til Bergen.

Foreldrene var sterke motstandere av at han gikk inn i sekten som ung mann, men de brøt aldri med sønnen.

Bodde over hele verden

– Min far var på forretningsreise i Thailand da jeg, min kone og barna bodde der. Han fikk ikke lov til å besøke oss. Det bestemte lederne i sekten, sier Lillethun.

NEPAL: Håvard Lillethun i Kathmandu på 1980-tallet. Varden har valgt å sladde ansiktene til utenforstående som er avbildet med Lillethun fordi vi ikke har vært i kontakt med dem. Foto: Privat

I etterkant ser han at sekten og lederne hadde fullstendig kontroll over livet deres.

De fikk ikke eie noe som helst og var prisgitt hva lederne mente.

– Vi fikk såkalte Mo-brev som fortalte oss hva vi skulle gjøre og hvilke regler vi skulle følge. Disse ble skrevet av lederen Moses David. Innholdet i brevene skulle komme direkte fra Gud. Barna fikk egne tegneserieversjoner av brevene.

Ifølge ledelsen i The Family International (tidligere Guds barn) var det enkelt for medlemmene å forlate sekten.

– Folk som sluttet seg til Guds barn ble med i en dypt kristen religiøs kollektiv bevegelse, og da de valgte å forlate den, som i dette tilfellet, så gjorde de det. Det faktum at over 30.000 mennesker sluttet seg til og forlot bevegelsen gjennom historien er en klar indikasjon på at folk ble med og forlot den med letthet. Folk ble med og dro, giftet seg og fikk barn, bestemte seg for hvilke land de skulle bo i, startet tjenester i sitt kristne misjonsarbeid, valgte tilsynsmenn for sine lokalsamfunn og lokal ledelse, og hadde møter i sine kollektiv for å stemme over saker, sier Cunningham.

Skilt fra barna

Lillethun har vært gift to ganger. Begge konene var medlemmer av Guds barn. Noe annet var utenkelig.

– Det er liten sjanse for at jeg hadde valgt det samme hvis jeg ikke var medlem av sekten, men vi trodde dette var Guds vilje og hadde mange gode år sammen, sier han.

Bryllupsdagen til Håvard og hans første kone kom plutselig og ut av det blå.

– Vi var mange unge mennesker som var i bryllupet til et annet par. Pastoren oppfordret flere til å benytte sjansen og gifte seg samtidig. Jeg ble tatt opp på scenen og han spurte salen om noen av jentene ville gifte seg med meg. Da svarte en liten stemme fra salen at «jeg vil», forteller han.

Stemmen tilhørte hans første kone, som han fikk fire barn med på fem år.

Familien bodde senere i Nepal, India og Thailand. Her levde de i bo-kollektiv med utelukkende andre sektmedlemmer, men familien ble etter hvert splittet.

– Vi ble plassert i ulike kollektiv og barna så oss ikke på henholdsvis ett og to år. Dette ble bestemt av lederne. Der og da tenkte vi at det var naturlig, men nå ser jeg selvsagt annerledes på det. Jeg har snakket masse med barna om dette i prosessen med å bryte ut av sekten, sier han.

Hjem til Norge

Lillethun og hans første kone ble etter hvert skilt.

Møtet med hans andre kone var planlagt av sektens ledere, men de fikk et godt liv sammen før hun døde av kreft.

– Jeg forstod først i etterkant at vårt første møte var planlagt. Hun var alene med sine to barn, som hun hadde fått med to andre sektmedlemmer. Nå trengte hun en mann og ledelsen førte oss sammen. Vi måtte likevel be om lov til å gifte oss. Vi fikk ikke gjøre noe som helst uten tillatelse, sier han.

Det tok lang tid før Lillethun klarte å se hva som hadde skjedd med livet hans. Da hans andre kone døde flyttet han og datteren hjem til Norge.

Han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt. Vendepunktet kom da han ble invitert til å holde tale på Tedx i Stockholm.

– Jeg åpnet opp om livet mitt i en sekt. Det endte med at et forlag ville ha meg til å skrive bok. Da startet den virkelige prosessen med å løsrive seg. Jeg forstod at det ikke var nok å komme meg ut av sekten. Jeg måtte få sekten ut av meg. Jeg har lest og sett timevis med Youtube-videoer om evolusjonsteorien. Jeg har trodd så fast og bestemt at verden ble skapt på seks dager for 6000 år siden, sier Lillethun.

Holder foredrag

Om få dager kommer hans andre bok "Et Guds barn. Min vei ut av sektens skygge» ut. Skrivingen har hjulpet han videre.

– Det er først under arbeidet med den siste boken at jeg virkelig så livet i sekten utenfra. Nå forteller jeg mer rett frem at jeg har vært i en sekt, hvordan det var og hva vi trodde på. Jeg holder foredrag om boken og håper jeg kan hjelpe andre som har sittet fast i livet. Det er aldri for sent å begynne på nytt, sier Lillethun, som er på vei inn i styret til Humanetisk Forbund i Telemark.

SKIEN: For tre år siden flyttet Håvard Lillethun til Skien uten å kjenne noen her fra før av. Foto: Fredrik Pedersen

Han flyttet til Skien for tre år siden. Valget falt på Grenland fordi han ikke hadde råd til å bo i Oslo, og fordi Skien så ut som et godt sted å slå seg til.

– Jeg arvet litt penger da min mor døde og ville kjøpe et eget sted å bo. Jeg kjente ingen her fra før av, men trives godt. Jeg er blant annet frivillig ved Ibsenhuset og er ofte på Gråtenmoen bydelshus, forteller han.

Tror ikke på Gud

Livet er bra i Skien, men ikke uten bekymringer. Lillethun hadde verken penger eller eiendeler da han flyttet tilbake til Norge. Alt var gitt bort.

– Hvis ikke det hadde vært for at jeg arvet min mor, vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Jeg har ikke bodd lenge nok i Norge for å få minstepensjon og føler at jeg straffes for en avgjørelse jeg tok som tenåring. Jeg har savnet et sted jeg kunne kontaktet for å få hjelp og støtte til å komme i gang igjen med livet. Det har vært vanskelig nok å komme meg gjennom prosessen de siste årene, uten å måtte bekymre meg om penger også, sier han.

Det viktigste for Lillethun er likevel at han ferdig med religion. For godt. Ingen av hans barn, bonusbarn eller barnebarn er heller medlemmer av sekten.

– Jeg tror ikke lenger på Gud og angrer på at jeg ikke valgte et annet liv. Samtidig har jeg fått fem fantastiske barn jeg ikke ville vært foruten. Nå ser jeg fremover.

AKTIV: Håvard Lillethun er frivillig ved Ibsenhuset og en aktiv bruker av aktivitetstilbud i Skien. Foto: Fredrik Pedersen