En gang var de overalt og alle brukte dem. Når Kjell Terje går av med pensjon, er det slutt for godt

foto