I dette huset fikk de strøm, vannklosett og innlagt vann før kongen

foto