foto
KJØPMANNEN: Ken Henry Skeie tok over Joker-butikken i Hjartdal etter sine foreldre. Foto: Knut Heggenes

Ken Henry er ikke som andre Joker-kjøpmenn med hus i Florida, corvette i garasjen og ingeniørutdanning