foto
ANONYME OG UFRIE: Dette bildet viser det som trolig er tvangsutskrevne lønnsarbeidere et sted i Tinn. Bildet er fra samlingen til Norsk Industriarbeidermuseum, men arbeidernes navn og nasjonalitet er ukjent. Foto: Norsk Industriarbeidermuseum

Tvangsarbeid i Telemark: Slik ble utlendingene behandlet