foto
Ved målet: Johanne (26) og Ingrid (22) Osen er akkurat ferdige med fem dagers vandring fra Stiklestad til Trondheim. Foto: Guro Kulset Merakerås

Johanne (26) og Ingrid (22) har gått fem dager på tur - i tusen år gamle fotspor