Det koster å leve ut drømmen. Slik har vi spart 300.000

foto