foto
I 2014 satt Kenth Antonsen i Kriminalomsorgens kontorer og tenkte at han måtte ut av «miljøet». Foto: privat

– Alt handlet om raske penger