– Jo større sosiale forskjeller, jo større forskjeller i helse

foto