Ukene på hotell var fantastiske. Så kom uroen over ikke å ha et sted å kalle hjem