Ordfører Halvor elsker øl og honning. Nå har han nye planer for framtida