Mariann danket ut femti søkere og fikk sjefsjobben