foto
Børsemaker Per Arne i Tørdal selger våpen til opp mot 200.000 kroner.

Børsemakeren