Utbygging av samferdsel i Norge er så klattvis og oppstykket at det er nærmest utrolig, skriver VArdens sjefredaktør Tom Erik Thorsen i sin lørdagskommentar.
Utbygging av samferdsel i Norge er så klattvis og oppstykket at det er nærmest utrolig, skriver VArdens sjefredaktør Tom Erik Thorsen i sin lørdagskommentar. Foto: Ole Johnny Hansen

Stykkevis og delt

Her er redaktørens lørdagskommentar.

I den grad det å kjøre bil kan være en fryd, er det utvilsomt blitt det på veistrekningen Skjelbredstrand-Skyggestein. Eller fra Klovholt til Geiteryggen, om du vil. 90 km/t og rett fram. Raskt og effektivt. Ikke noe tull. Så kommer du til rundkjøringen. Stor og steinbesatt og du har valget mellom å brekke av til høyre mot Vold og Herre, kjøre rett fram og inn på Trommedalsvegen, som minner mer om sykkelsti enn vei, eller ned i nye rundkjøringer på Moflata.

Brekkasvingene er borte, og det var selvsagt hovedhensikten med den nye veien. Men det framstår som øredøvende underlig at veien «stopper» i en rundkjøring. På samme måte som Brekkasvingene bare måtte bort, må det nødvendigvis være slik at den nye veien må gå videre. Og det er helt underlig at byggingen av neste del ikke er i gang allerede. For den må komme.

Blant annet fordi riksvei 36 er et viktig bindeledd mellom E18 og E134, men også fordi det er et skrikende behov for å finne en bedre løsning på interntrafikken i Grenland. Fortrinnsvis til og fra E18.

– Det kan virke som om Skien og Porsgrunn er litt spesielle steder. Alle andre steder kommer du lett til en hovedvei, men det ser de ikke ut til å bry seg om, spesielt her i Skien, sa Espen Bjørklund Jensen til Varden for ett år siden. Han er daglig leder i Kranringen, som har godt over 100 ansatte og omsetter for over 200 millioner kroner. De har relativt store biler. Naturlig nok.

På Kjørbekk og Rødmyr, der Kranringen holder til, omsetter virksomhetene for åtte milliarder. Det er 3500 ansatte. Og det blir flere. 34 tomter er nylig lagt ut. Dette gir anslagsvis 600 nye arbeidsplasser, ifølge Hans Rønning i interesseorganisasjonen for Kjørbekk og Rødmyr (KRIO).

Opp Kjørbekkdalen går det daglig 11.000 biler. 7500 biler passerer daglig i overgangen Bjørntvedtvegen/Hulkavegen. Fra Rødmyr er veien mot Porsgrunn via rundkjøringen på Nenset og sørover på Porsgrunnsvegen blitt tidkrevende. – Vi er blitt så store at vi er nødt til å hente oppdrag utenfor Grenland. En av utfordringene våre er faktisk å komme oss ut av Grenland om morgenen og tilbake om ettermiddagen, i tillegg til trafikk-kaos rundt Kjørbekk, sa Kranringen-Jensen.

Nå er ikke jeg eller bilen min spesielt stor, men jeg kjenner meg igjen. Jeg skal ut til og på E18, fra Skien, relativt ofte på morgensiden. Og det tar tid. Jo da, Lilleelvkrysset har løst mye, men vi mangler fullstendig en rask og effektiv transportåre mellom byene og ut mot E18. Enten man kommer fra «Melum-siden» eller fra Skien sentrum.

«Vesentlige kjennetegn på byer i vekst er at de har en høy andel konkurransedyktige, spesialiserte virksomheter og høyt utdannet eller spesialisert arbeidskraft. De har god tilgjengelighet med transport og høy befolkningstetthet,» heter det i det ferske dokumentet Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger. Altså det som i praksis blir Bypakke Grenland fase to. Her påpekes nettopp disse behovene. Det er bra, men det går smått og seint.

For det framstår det som et vesentlig kjennetegn på infrastruktur- og arealplanlegging i Norge at den mangler fullstendig helhet. Jo, det er satt i gang et viktig arbeid for å videreføre riksvei 36 fra rundkjøringen på Geiteryggen og ut mot E18, men det kommer til å gå lang tid før en slik løsning er klar.

Utbygging av samferdsel i Norge er så klattvis og oppstykket at det er nærmest utrolig. Skien sentrum har ikke togstopp. Den nye togstrekningen til Larvik er strålende, men hva med dobbeltspor resten av veien? Og når togene kommer til Oslo, fra flere kanter, skal alle inn i den samme Oslotunellen. Det må bli problemer. Alternativt: Det må gå færre tog enn det burde, for det er ikke plass til flere på skinnene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En av landets lengste veituneller, mellom Århus og Gvammen på E134, er ikke engang ferdigstilt før det planlegges og vurderes å legge E134 utenom tunellen. Jo, tunellen vil være viktig uansett for veifarende mellom Sauland og Seljord, men det framstår som relativt underlig å bygge en ny E134 som legges utenom tunellen som nå bygges. Litt lenger øst på E134 bygges det nå ny E134 til 4,3 milliarder kroner inn til Telemark. Når den nye veien åpnes om ikke altfor lenge – med 90 km/t i fartsgrense – går den rett inn i en 40-sone med ei ulykkesbru og fartshumper på Meheia.

– Den brua og 40 km-sonen med fartshumper er utenfor vårt utbyggingsprosjekt. Vi har ikke penger på budsjettet vårt til å gjøre noe. Det blir ofte et kvalitetssprang der en utbygging stoppes, men her burde det vel vært en bedre løsning, sa prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen til Varden i august i fjor.

Det er altså slik det fungerer: Det bestemmes politisk hvilke prosjekter som skal bygges og det bevilges penger til dette. Utbyggingen stopper når pengesekken er tom. Vi kan ikke bygge alt samtidig og på én gang, men hvis du, som privatperson, skulle ha bygget hus på samme måten, hadde du måttet flytte inn i vindfanget først, før du fikk penger til å bygge stue, kjøkken og soverom. Grunnarbeid og grunnmur er både kostbart og gir ikke tak over hodet i seg selv, så dette bruker du ikke veldig mye tid på. Ingen bygger hus slik. Ikke bare fordi det er grenseløst upraktisk, men også fordi det gir svært liten forutsigbarhet og er voldsomt kostbart over tid.

E18 gjennom Vestfold er kanskje stjerneeksempelet, med klattvis utbygging gjennom mange år. Alle som har bygget noe vet at «rigg og drift» utgjør er en nokså betydelig andel av totalkostnaden. Det gir ikke mening på noe som helst vis å anlegge brakkelandsby og alt som hører til, for så å rigge ned, vente et par år og deretter rigge alt opp igjen noen få kilometer borti gata. Det er skattepenger ut vinduet.

Det har blitt noe bedre, skal sies, etter at Nye Veier kom. Her er tilnærmingen noe annerledes. Og kanskje litt mindre demokratisk anlagt. Det var antagelig nettopp derfor Nye Veier var omstridt til å begynne med, særlig på den politiske venstresiden. Mindre demokratiske prosesser er en problemstilling man ikke skal eller må undervurdere, men det kan bli vel mye demokrati, prosess og byråkrati. Nye Veier, Statens vegvesen, Skien og Porsgrunn kommuner er ikke enige om hvordan påkoblingen til E18 og hvordan veien skal være. Det er jo ikke spesielt gunstig.

Jeg kommer aldri til å være en forkjemper for mindre demokratiske prosesser, men når man ser hvordan norsk veibygging har vært de siste 50 årene, kan man nesten begynne å lure. Raskt og effektivt er det i alle fall ikke ...

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør