annonse

Veivalget for hele Grenland

Tegning
Tegning: (Foto: Ole Johnny Hansen)

LØRDAGSKOMMENTAREN: Jeg må innrømme at jeg har utfordringer, som det så fint heter, med å forstå hvorfor et politisk flertall i Porsgrunn mener det er en god løsning at Grenlands påkobling til E18 flyttes nærmere fire kilometer mot Larvik.

E18 fra Langangen til Rugtvedt – altså gjennom Porsgrunn – skal bli ny. Og takk for det. Det er jo helt strålende, særlig når vi vet at E18 sørover, gjennom Bamble allerede er under bygging. Porsgrunn-delen av E18 har nå passert første del av den politiske behandlingen. Og det er grunn til å reise et par spørsmål til det som nå er i ferd med å skje.

Svært forenklet sagt, ser planene slik ut: Fra Larvik er det en flunka ny (og ferdig) vei som går til brua i Langangen. Her er det allerede et kryss der man kjøre av og på i begge retninger. Videre fra Langangen skal det bygges nytt, og her er det planlagt to nye bruer og en liten tunnel gjennom Blåfjell før vi kommer til Lanner, altså der kontrollstasjonen i dag ligger. Her skal man kunne kjøre av til Porsgrunn og Grenland – og motsatt, det vil si fra Porsgrunn og retning Larvik. Den nåværende E18, fra Lanner og ned til Moheim, blir tilførselsvei for store deler av Grenland.

Etter det påtenkte Lanner-krysset går veien inn i Bjønnåstunnelen, som kommer ut omtrent der Telemarksporten (altså tunnelen) er i dag, før veien går over en liten bru over Herregårdsbekken og svinger sørover og inn i den relativt lange Preståstunnelen. Nye Veier vil at denne tunnelen skal munne ut i en bru over Skjelsvikdalen før den den går inn Brattåstunellen og deretter følger dagens E18-trasé og videre sørover mot Grenlandsbrua – som blir to bruer.

Problem? I alle fall to. Det første er bru over Skjelsvikdalen. Det er sikkert det enkleste og billigste for Nye Veier, men næringsdrivende i Skjelsvikdalen har, sammen med velforeninger i nærliggende boligstrøk, protestert iltert. Det er ikke vrient å forstå. At utvalget for miljø og byutvikling i Porsgrunn gikk inn for at veien her skal gå i tunnel under, og ikke i bru over, Skjelsvikdalen, er derfor høyst fornuftig. Ingen vil ha bru her. Når det gjelder Lanner-krysset er det mer problematisk. Her mener et flertall fra Ap, Sp, By og Nær og MDG at Nye Veiers forslag om å skrote Moheim er bra, og at et kryss på Lanner er å foretrekke. Høyre og Frp vil ha vurdert muligheten for et kryss på Moheim.

Jeg må innrømme at jeg har utfordringer, som det så fint heter, med å forstå hvorfor et politisk flertall i Porsgrunn mener det er en god løsning at Grenlands påkobling til E18 flyttes nærmere fire kilometer mot Larvik. Det vil ikke lenger i avstand enn i dag, men det vil heller ikke bli bedre. Det er, som alltid, fordeler og ulemper med ulike løsninger. Jeg registrerer at Statens vegvesen, i sin konsekvensutredning av de ulike alternativene, peker på at en løsning med kryss på eller ved Moheim, er den beste for det som omtales som «lokale og regionale virkninger», fordi «det er særlig effekten av økt tilgjengelighet for næringsliv og arbeidsmarked» som gjør denne korridoren, som det heter, «kommer best ut».

Herøya Industripark og Grenland havn har, på vegne av industrien, vært meget tydelige på at de vil ha et kryss på Moheim. Årsaken er enkel: Lanner-krysset vil medføre at det ikke er fnugg av forbedring fra dagens situasjon. Så sent som i vinter sto det vogntog på kryss og tvers i Lillegårdskleivene. Sverre Gotaas i industriparken oppsummerer det enkelt slik: – Vi snakker på vegne av industrien, som vil lide under kriseløsninger.

Det kan jeg forstå, for løsningen som nå er foreslått, er en lite framtidsrettet billigløsning, og man kan nesten få inntrykk av at en god Moheim-løsning har forsvunnet i en hestehandel om bru eller tunnel på Skjelsvik. Hva om man hadde vurdert å la dagens E18 på Moheim gå direkte inn i Bjønnåstunnelen og Preståstunnelen på hver sin side, som «påkjøringsramper» til den nye veien? Jeg er slett ikke ingeniør, men kartet antyder at det er mulig.

E18-saken har vært tema på rådhuset i Skien, men jeg synes å merke påfallende lite engasjement rundt saken utenfor Porsgrunn. I desember i fjor interpellerte Jørgen Thorkildsen i Bypartiet ordfører Hedda Foss Five (Ap) om saken, hvorpå ordføreren svarte at Skien vil få saken til uttalelse når den er klar for det. Noe som er nå. Problemet er imidlertid at forslaget som nå sendes ut på høring, er Lanner-forslaget. Høyre og Frp ville legge Moheim-varianten ut på høring også, men fikk nei.

Det som forbauser meg aller mest, er imidlertid at det rødgrønne flertallet i Porsgrunn så åpenlyst nedprioriterer ønskene og perspektivet fra og om det lokale næringslivet. Politikk handler om å prioritere, og prioriteringen her er klar. Det er også slik at Nye Veier, som skal bygge veien, må forholde seg til demokratiet. Jeg er veldig for at de skal bygge mest mulig vei på kortest mulig tid for minst mulig penger, men jeg synes lite om at selskapet nærmest truer med at det ikke blir noe vei dersom politikerne klusser det til for mye. Slik var det også før utbyggingen i Bamble startet. Nye Veier skal være forsiktige med å bevege seg over i politikken, for vi har fortsatt et demokrati, og ikke teknokrati, her i landet.

For demokratiet skal virke og fungere. Det gjør det også, men det er både lov og nødvendig å stille spørsmål ved alternativene som nå ser ut til å få flertall. Er dette den beste løsningen for Porsgrunn, Grenland og Telemark? Som i så mange andre saker er det krevende å få helt grep på slike saker før det nærmer seg slutten og (nesten) er for sent – når 3D-animasjonene er klare og mange har allerede sagt sitt. Saken og debatten ha rullet i lang tid, men det er fortsatt en stund til anleggsmaskinene kjøres fram. For det skal de. Spørsmål et er hva de skal gjøre. Noe som er ganske vesentlig, for dette er et veivalg som påvirker hele Grenland – i overskuelig framtid.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse