NSB navnebytte til Vy er trolig norsk rekord i kostbart jåleri, skriver Vardens redaktør.
NSB navnebytte til Vy er trolig norsk rekord i kostbart jåleri, skriver Vardens redaktør. Foto: Ole Johnny Hansen

Vi skifter ikke navn

LØRDAGSKOMMENTAR Etter å ha lest begrunnelsen på hvorfor NSB skal skifte navn til Vy, er det vanskelig å konkludere med annet enn at NSB-ledelsen trolig har satt ny norsk rekord i kostbart jåleri.

 Fra NSB-hold heter det at «verden rundt oss er i endring og vi fornyer oss» og «målet er at vi skal bringe deg dit du vil, fra dør til dør», for det «å reise miljøvennlig skal være enkelt med Vy»:

Norges Statsbaner er ikke lenger et dekkende navn på virksomheten vår. NSB er nå et av flere selskaper som konkurrerer om å kjøre tog. Vi eier ikke skinnene, signalanleggene, stasjonene eller togene, men vi jobber hver dag for å gi kundene våre en god reise. Et nytt navn skal styrke konkurransekraften vår både i tog og buss.

– Når styret mener det er avgjørende [å bytte navn] for å styrke konkurransekraften, synes jeg det er vanskelig å overprøve den vurderingen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til VG.

Jeg forstår hva han, og statsministeren, mener, for hvis regjeringen til stadighet legger seg opp i hva styrene i de ulike statlige foretakene beslutter, må de kaste styrene. Samtidig tar Dale fullstendig feil. Det må være øredøvende soleklart at en eier, som eier 100 prosent av selskapet, kan sette ned foten hvis de mener deter en dårlig idé å gjøre en så radikal endring som å skifte navn. Det må være like åpenbart et styre ikke fatter sine beslutninger i vakuum; et styre som handler på tvers av eiernes ønsker får en kort levetid. Ganske enkelt fordi en eier peker ut styremedlemmer som skal representere dem. Det er dermed helt utenkelig at samferdselsministeren ikke visste om og hadde godkjent navneendringen.

Det største problemet er ikke nødvendigvis at navnebyttet er en del av en trend som tilsynelatende har til hensikt å gjøre det vrient å vite hva selskaper driver med. Det sentimentale aspektet er slående, men sannsynligvis forbigående. Alle vet hva NSB driver med. Noe som må være uunngåelig, ettersom De norske Statsbaner ble vedtatt i 1882, og opprettet fra 1883. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva NSB biltrafikk drev med, heller, men det hindret ikke NSB i å endre dette navnet til det lett uforståelige Nettbuss. Nå skal NSB og Nettbuss altså bli Vy.

Jåleriet, som det faktisk er, koster opp mot 280 millioner kroner, og størstedelen av problemet ligger utvilsomt her. Skjønt, det er neppe jåleri hvis det faktisk forholder seg slik at NSB vil skifte navn fordi selskapet har behov for å bygge et nytt omdømme og merkevare. Hvorfor skulle de ellers kvitte seg med navnet? Det skal noe til at togene blir mer punktlige eller at reisen blir mer miljøvennlig av at logoen blir annerledes.

I februar i fjor var ti prosent av NSBs tog på Østlandet innstilt, kjørte med stengte vogner eller med færre vogner enn normalt. Forklaringen var at NSB hadde «jobbet ganske intenst for å redusere det vi kaller reserven, for å redusere kostnader,» som NSB-sjef Geir Isaksen sa til Aftenposten: – Vi har gått for langt. Vi har nå for lav bemanning med tanke på normal rutetrafikk, sa han.

Ett år etter at NSB kvittet seg med så mye folk at de ikke klarte å bemanne togene, for å spare kostnader, brenner de altså av opp mot 280 millioner kroner på å skifte navn, og det etter et år der tjenesten de har levert til kundene sine var dårligere enn på mange år. «Kvaliteten på togtilbudet, spesielt på Østfoldbanen, var ikke god nok gjennom 2018,» skriver NSB i sin ferske årsrapport. Bane NOR har sagt det samme. Ikke så rart: Østfoldbanen hadde en punktlighet på 70,9 prosent mens Vestfoldbanen leverte 71,9 prosent punktlighet.

Jeg foretrekker å ta toget, og særlig etter at Eidangerparsellen sto ferdig. Men hvis det er noe jeg slett ikke liker, er å komme for sent. Så sent som på søndag, på vei hjem fra Oslo, var toget forsinket. Ikke mye, men nok til at det var irriterende og skapte bryderi for dem som hentet meg. Det var signalfeil, visstnok. Blir det færre signalfeil når togene har Vy-logo?

Lokalpolitiker Halvor Berg-Hanssen (H) hadde et tankevekkende innlegg her i avisen om navnebyttet. Han undret seg over at vi ikke hadde viktigere ting å bry oss med her i landet når et navnebytte har fått «en hel nasjon til å gå av hengslene».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Berg-Hanssen treffer spikeren på hodet, men feil spiker. NSB har en del problemer, men hva de heter er ikke ett av dem. Ergo er det formålsløst at NSB-ledelsen bruker så mye penger (og tid, antar jeg) på andre ting enn det som er deres faktiske og høyst reelle problem. Som altså er at de ikke har levert godt nok.

Varden har hatt samme navn og logo siden 1874. Verden, Varden og mediebransjen har endret seg. For å si det mildt. Essensen i det vi gjør, har imidlertid vært nokså lik hele tiden. Alt annet forandret og i konstant endring. Er det noe vi har mengder av, er det vyer. Men: Vi har og får vyer og møter endringene ved å tro på oss selv. Ved å tro på merkevaren, hvor vi kommer fra, står for, vil og gjør. Det skal vi fortsette med. Vi skal aldri skifte navn. Aldri.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør