Foto: Tegning av Ole Johnny Hansen

Vrient, men nødvendig

Da Statens vegvesen denne uken arrangerte et såkalt «idéverksted» om nye riksvei 36, var det nokså naturlig å ta en tur innom.

Det var, tross alt, ukens mest omdiskuterte møte etter at Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) boikottet hele greia. På nokså høylytt vis og i protest mot at veivesenet, Skien kommune og (etter hva jeg har fått med meg) de fleste andre er uenige i den mye omdiskuterte kryssløsningen for nye E18. Der bystyret i Porsgrunn og Nye Veier er enige, men svært mange andre er uenige om hva som er den beste løsningen.

Saken er uansett den at vi i dag har fått en flunkende ny versjon av riksvei 36 fra Fjærekilen til Geiteryggen. Der ender 90-sonen i en rundkjøring. Målet er at riksvei 36 skal bygges videre, fra denne rundkjøringen, og ut til E18. Hvordan skal dette gjøres? Det var, i hovedsak, temaet på det mye omtalte idéverkstedet.

For å sette det i et slags perspektiv: Riksvei 36 i Grenland har så mye trafikk i dag at dersom Statens vegvesen skulle ha fulgt sine egne retningslinjer og håndbøker, måtte de ha bygget en firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen. Årsdøgnstrafikken tilsier at selve veien må være 23 meter bred. Med maks fem prosent stigning og planfrie kryss hver femte kilometer. En nærmere titt på trafikken på noen utvalgte strekninger i Telemark – målt i årsdøgnstrafikk (ÅDT), understreker dette poenget ytterligere:

- E18 Brattåstunnelen: 15.310.

- E18 Dørdal: 9988.

- E134 Seljord: 3409.

- Riksvei 36 Vadbakken: 10.884.

- Riksvei 36: Lensmannsdalen: 17.479.

- Riksvei 36: Kjørbekk: 18.475.

På E18 sørover snakker vi om en årsdøgnstrafikk på 11-12.000 på den helt nye veien mellom Tvedestrand og Arendal. Mellom Dørdal i Bamble og Tvedestrand forventer Nye Veier at trafikken på E18 vil være 10-11.000. Det er altså nesten dobbelt så mye trafikk på riksvei 36 i Grenland. Med folk, fe, forretninger, næringsdrivende og myke trafikanter helt innpå veiskulderen. Det er en viss forskjell på en europavei som binder regioner og byer sammen og en riksvei i et såkalt bybånd, men at det er relativt mye trafikk i Grenland – og særlig mellom Porsgrunn og Skien – tror jeg vi kan fastslå med nokså høy grad av sikkerhet.

Ny riksvei 36 mellom Geiteryggen og E18 er viktig fordi veien binder E18 og E134 sammen. Derfor er det bra at veien er blitt utbedret, både ved Geiteryggen, Slåttekås-Årnes og langs Seljordsvannet (der arbeidene begynner etter Dyrsku’n). Det er imidlertid – og selvsagt – i Grenland trafikken er størst, og dermed er det i prinsippet ikke noe poeng i å lage en vei som ikke kommer interntrafikken i Grenland til gode. Å trekke en rett strek fra Geiteryggen til Heistad vil bety en svært kostbar vei som få vil kjøre på. Ikke noe poeng å tenke en slik løsning, med andre ord.

Også fordi selv dette ville ha gitt problemer, for i rett linje mellom Geiteryggen og Heistad (for ikke å si E18 i sin alminnelighet), ligger først et av Skiens flotteste turområder rundt Hvitsteinstjern, Klyve, en elv og/eller Frierfjorden eller Gunneklev – alternativt industriområdet på Herøya – før man kommer til tett befolkede områder og/eller flotte naturområder på Herøya, Stridsklev og Heistad.

Man kunne ha sett for seg at man pustet liv i planene om en tunnel fra Geiteryggen og Menstadbrua, for deretter å følge dagens riksvei 36 «utover», men da er det ikke få hus og hager som ryker med. Man kan alltids diskutere hvor realistisk det er at bilene suser i 110 km/t mellom Skien og Porsgrunn (neppe, er vel svaret), men at en slik vei kommer til å ta plass, kan det ikke være tvil om.

Et annet alternativ kunne ha vært å lede veien ut mot Vallermyrene, og videre ut mot E18, men her er det store områder med dyrkbar mark. Hvis det er omdiskutert å bygge boliger i Valleråsen, kan man bare forestille seg et forslag om å legge en ny innfartsåre til Grenland der ...

På idéverkstedet på Høyers hotell tegnet politikerne streker på kartet. På et overleggspapir på kartet, snarere. For ingen er i stand til å tegne rett på kartet. I alle fall ikke på en stund. Da jeg beveget meg rundt fra bord til bord for å smugkikke på hvor fylkesordføreren, SV-politikere, Frp-folk (fra Skien OG Porsgrunn), Venstre-folk, bypartister, toppledelsen i Ap, Høyre-kandidatene og de fleste andre som kan krype, gå og kjøre bil, kunne jeg ikke unngå å tenke på at jeg er glad det ikke blir min jobb å bestemme hvor veien skal gå og hvordan den skal bli. Uten at det hindrer meg fra å foreslå noe stort, dyrt og vanskelig: Det er så mye problemer på alle kanter at det enkleste ser ut til å være å anlegge en gigantisk tunnel under hele Grenland, fra E18 og helt opp til Geiteryggen – med ditto påkobling der det er nødvendig. Noe som også vil gjøre at vi gjemmer trafikken under bakken, og vi kan ha det grønnere på overflaten. Da snakker vi imidlertid en «hovedtunnel» som er om lag halvannen mil lang. I et område med grunnforhold som antagelig er ekstremt varierende. Realistisk? Det meste er mulig, men noen må betale. Og det blir ikke billig.

Området i og rundt Bergen har lenge sett ut som en sveitserost, og det blir mer: Om ikke altfor lenge ferdigstilles E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådal like utenfor Bergen. 13 av 17 kilometer legges i tunnel. Moroa koster 6,5 milliarder 2014-kroner. Staten betaler 60 prosent. Forventet trafikk i 2032? 12.000 ÅDT. Det meste er mulig ...

Veien er helt nødvendig å utbedre. Dette er hovedfartsåren i Grenland. Det blir antagelig bare verre og verre å finne en god løsning, etter hvert som tiden går og det blir trangere og trangere. Det er å bare å begynne å bygge. En tunnel, kanskje.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thoresen, sjefredaktør