annonse

Handling og lederskap i miljøpolitikken

Produksjon av solcelle-silisium skaper forutsetninger for mer bruk av fornybar energi. Det er i denne retningen næringsutviklingen må gå. Grenland viser vei. Bedriftene har klart å redusere utslipp til luft og vann betydelig.
Det satses på biodrivstoff til oppvarming og energileveranser. Vi har visjoner om høyhastighetsjernbane, bybane og en langt mer miljøvennlig og attraktivt kollektivt samferdselsnett. Det satses på økologisk jordbruk og nye produkter og markeder. Vi verner den beste dyrkbare marka.
Miljøet vårt preger vårt dagligliv. Miljøet er mer enn klima. Det er vern om det biologiske mangfoldet. Vi har en internasjonal forpliktelse i å ta vare på vår villreinstamme. Steinar Miland og Telemark SV har hatt stor betydning for å få på plass et villreinsenter ved Hardangervidda. Det nytter å engasjere seg! Langs Skagerak-kysten forsvinner tareskogen og torsken. Økosystemet i havet er i sterk endring. Kombinasjonen av sedimenter, næringssalter og varmere vann tar knekken på tareskogen og river bort grunnlaget for en del av livet ved kysten. Denne utviklingen må stoppes.
Kristin Halvorsen mener vi bør bruke vår "økonomiske muskler" pensjonsfondet. Når pensjonsfondet skal investere teller også etikk og miljøkonsekvenser, ikke bare den kortsiktige profitt. Vi vil overføre "miljø- og energieffektiv" kompetanse og teknologi og arbeidsplasser til fattigere land SV har ambisiøse mål. Vi er på god vei, men ennå langt fra målet. Dersom nærings-, fagorganisasjonene og politikerne går i samme retning, så kan vi ta de vanskelige beslutningene. Miljøvernministeren viste lederskap ved å foreslå et klimakvotesystem som tar hensyn til næringslivet samtidig som det oppmuntrer til videre miljøsatsing.
Miljøpolitikk er handling Vi i Telemark kan gjøre en forskjell: -Vi kan kreve lederskap og handling i miljøpolitikken nasjonalt, regionalt og i våre egne kommuner -Næringsorganisasjoner, fagorganisjoner – privat og offentlig sektor samarbeider, beskriver utfordringer og og handler.
-Telemark som et Norge i miniatyr – vi tar vare på våre fortrinn og mangfoldighet fra nord til sør i fylket. Vi bygger "det nye" landet.
Kommunevalget blir et miljøvalg. Et miljøvennligere Norge er en forutsetning for å skape et varig grunnlag for et godt samfunn! SV vil være garantisten for handling og lederskap i miljøpolitikken.
Roar Teigen Miljøpolitisk kontakt Telemark SV

Innlegger er noe forkortet. Red.


(Arkivartikkel fra 10.04.2007)
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse