Utplassering av gule benker som tar parkeringsplasser i et område der det står mange tomme benker i parken i bakgrunnen skaper avmakt, mener artikkelforfatteren.
Utplassering av gule benker som tar parkeringsplasser i et område der det står mange tomme benker i parken i bakgrunnen skaper avmakt, mener artikkelforfatteren. Foto: Geir Roang

«35 arbeidsplasser i gågata er borte på under tre år»

Nei, overskriften er ikke «fake news». I løpet av de siste knappe tre årene har det flyttet og blitt lagt ned åtte butikker og to spisesteder i gågata vår. Flere teller på knappene. Sier vi at hver bedrift sysselsatte 3,5 arbeidstakere i ulik prosentsats så har vi tallet 35. Er dette helt greit for Skiens politikere?

Jeg må innrømme at siste livsgnist forsvant for meg da de gule Parklett benkestolene ble satt ut ved Ibsenparken for å sperre parkeringsplasser. At det står åtte tomme benker til fri avbenyttelse ti skritt fra installasjonen hjelper ikke på følelsen av avmakt.

Og da MDG med stor entusiasme sto fram i Varden ogønsket gjerne enda flere installasjoner over parkeringsplassene, da tenkte jeg at ja, nå er det over. Nå er butikkens 108 år med verkstedtjenester, med kjente og ukjente kunder, ofte med den gode praten og i riktig gamle dager det store messing askebegeret ved siden av godstolen. Raske shoppere eller de som får dagen redda ved å finne akkurat det rette til en kjær person. Gleden ved å se at man har gjort en forskjell. Ikke visste jeg at alt dette ikke betyr noe som helst for de som ønsker å styre i Skien.

Det nytter ikke hva enn vi som strever med handelsbedrifter i sentrum prøver å få frem. Vi har bedt om bedre lyspærer i lyktene, vi har bedt om at veiene skal være ordentlige og fremkommelige sommer som vinter, at det skal være mulig for vanlige folk å komme fram og at de eksisterende parkeringsplassene skal bestå. For de aller fleste kommer ikke med sykkel, ikke engang i Oslo er det en stor andel syklende. Dessuten er det vinter halve året, hva da?

Vi har bedt om at det skal bli enda tryggere å ferdes i byen og at vi skal kunne ha felles vaktordning. 200.000 kroner kan nå langt for å få det triveligere i sentrum. Veldig langt om man vil. Og det var visst flere penger tilgjengelig..!

Jeg hadde besøk av en hyggelig mann og hans 18 år gamle sønn. «Jeg har vært i Skien før»! Pappaen ser seg rundt og spør forsiktig: «Sentrum? Er dette sentrum? Er det flere butikker nedover mot vannet da?» Flau måtte jeg innrømme at nei, det var nok ikke flere butikker nedover. «Men jeg er her, da..» «Eller så må du gå inn på Arkaden.» Men han ville gå i hovedgågata, og da kom jeg til kort.

Hva vil vi med byen vår? Skien, en av de få middelalderbyene i Norge, med kjempelang og uendelig spennende historie. Skien har et uforløst potensiale som turistby og et fortettet sentrum som kunne blomstret, bare premissene hadde blitt lagt til rette for det.

Da trenger vi også gårdeierne på banen, kanskje sammen i en ny gårdeierforening som igjen har sete i Skien By. Vi trenger politikere som tør å høre på oss som jobber oss halvt ihjel for å kunne leve av våre arbeidsplasser.

Vi trenger et overordnet mål for hva vi vil med byen vår, og vi trenger faktisk å bli tatt på alvor!

Elisabeth Moen, Gullsmed Moen