FEM KNOP: Thorleif Fluer Vikre (Frp) ber samferdselsministeren legge bort forslaget om fem knop langs land. Foto: Marianne Løvland

5 knop 100 meter fra land - hele året!

Kystverket har nedsatt en arbeidsgruppe som nå foreslår 5 knop 100 meter fra land som en nasjonal regel til erstatning for lokale forskrifter og lokal fartsmerking i skjærgården.

Dette mener jeg er et dårlig forslag som ikke er tilpasset den virkelighet som en ved ferdsel til sjøs opplever hele året. Forslaget er ikke tilpasset virkeligheten i skjærgården i Kragerø. I juli er forslaget som nå er på høring ikke så galt, men som et helårs forslag vil det være med på å bryte ned respekten for lover og regler.

I Kragerø har vi forskrift om lokale fartsbegrensninger med hastighet på 30 knop maksimalt, og 5 knop hele året i noen sund, og 5 knop fra 20. juni til 20. august noen steder. Dette er fartsregime som er utviklet over år basert på innspill og erfaringer. Alle disse erfaringene skal nå kastes ut og erstattes av et nasjonalt regelverk. Like det eller ikke. Det nasjonale regelverket er et skrivebord produkt. 100 meter sone og 5 knop er ikke tilpasset den virkelighet som er i skjærgården 10 av 12 måneder i året!

Tenk at du er på tur i skjærgården i mars måned. Ikke en båt og se, og må bruke 40 minutter i stedet for 10 minutter for å komme til stedet i skjærgården. Dette vil virke uforståelig og svekke tilliten til at regler er balanserte og fornuftig innrettet. Ingen katastrofe sier du kanskje, men dette vil for fastboende i skjærgården som bruker båt i dagliglivet virke på samme måte som en 10 kilometers generell fartsgrense på store deler av vegnettet på fastlandet. Der er som kjent 30 km/t en vanlig hastighet der det er behov for å beskytte myke trafikanter. Legger man inn en 100 meters sone på kystverkets nettsidekart er det et interessant resultat man får i forhold til området som får fartsrestriksjoner der hvor det er mange øyer, holmer og skjær.

Jeg vil stille et stort spørsmål om dette er et regelverk som blir overholdt og respektert. Forslaget bør legges i skuffen av samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ved første og beste anledning etter at høringen er avsluttet.

Thorleif Fluer Vikre

Leder Kragerø FrP