VIL STARTE: Erik G. Braathen vil etablere et nytt flyselskap i Norge, og har bedt om «finansiell statlig velvilje». Foto: Terje Pedersen

Å be om 1,5 milliarder kroner i statlig drahjelp for å etablere et flyselskap nå er så umusikalsk som det kan få blitt

LEDER: Etabler gjerne flyselskap, men hold skattebetalernes penger utenfor.

Hvis Erik G. Braathen får det som han vil, kan et nytt flyselskap være på vingene i løpet av andre kvartal neste år. Den relativt overraskende nyheten kom samme dag som ungarske Wizz Air kunngjorde at de vil starte innenriksruter i Norge, med ruter fra Oslo til Bergen, Tromsø og Trondheim. – Norge har vært et koselig duopol mellom SAS og Norwegian. Vi vil bryte opp det og vi skal tilby et klart alternativ til reisende i Norge, sa medgrunnlegger og konsernsjef József Váradi i Wizz Air til E24.

Selv om det å fly, som sådan, har et problematisk klima- og miljøperspektiv – og Váradi muligens glemte Widerøe i farten, er økt konkurranse i luftfarten er til det beste for dem som reiser, på samme måte som konkurranse i andre sektorer er hensiktsmessig. I så måte er det relativt uproblematisk at Braathen og Wizz Air vil fly i Norge.

E24 har fått tilgang til søknadsbrevet Braathen har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Her kommer det fram at han ber om statens hjelp til å etablere selskapet; inntil 500 millioner kroner i såkalt hybridkapital og inntil én milliard i statlige lånegarantier. Ifølge næringslivsnettstedet skriver Braathen til departementet «at det ikke er mulig å etablere et nytt konkurrerende flyselskap i disse dager ‘uten finansiell statlig velvilje’ fordi flyselskaper over hele Europa har mottatt statlig krisehjelp ‘i et omfang vi aldri tidligere har sett’». Braathens poeng, som han sier til Dagens Næringsliv, er «vi ønsker å ta del i noen av de ordningene som i dag finnes for luftfarten».

Norsk og internasjonal luftfart er i en helt fundamental og total krise. Av nokså åpenbare årsaker. Folk reiser ikke. SAS har varslet planer om å nedbemanne inntil 5000 årsverk, hvorav 1300 i Norge. Gigantens resultat (EBIT) fra mai til juli var 2,7 milliarder svenske kroner i underskudd. Norwegians aksjekurs er i fritt fall.

Det er en god tilnærming og mye riktig i at kriser gir muligheter. Skal man starte flyselskap er det, for eksempel og satt på spissen, god tilgang på arbeidskraft i disse dager. Fordi flyene står på bakken. Å be om 1,5 milliarder kroner i statlig drahjelp for å etablere et flyselskap nå er imidlertid så umusikalsk som det kan få blitt. Uavhengig av om det er såkalt hybridkapital eller lån.

Erik G. Braathen må gjerne starte flyselskap, men det må bli uten hjelp fra skattebetalernes penger. Vi har nok utfordringer fra før.