Foto: Thorleif Fluer Vikre

«Å 'grille' de ansatte er med på å skape en fryktkultur»

Opposisjonspolitikere i fylkeskommunen, en vakker himmel, valg og Teddy-saken er blant temaene som opptar leserne i dagens Hallo Varden.

Frykt og avsky i fylkeskommunen

Ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune leverer varsler mot toppledelsen i fylkeskommunen, og politikerne freser. Men bør politikerne se seg selv i speilet før de knytter neven?

Det er ingen tvil om at sammenslåingsprosesser er utfordrende; en rokker blant annet ved organisasjonskulturer, verdier og trygghet hos de ansatte. Dette kan medføre til stressreaksjoner, som igjen kan håndteres dårlig av ledelsen – noe som er et kjent fenomen knyttet til sammenslåingsprosesser.

Fylkeskommunen er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge, og fylkeskommunen er underlagt politisk styring. Som innbygger i Vestfold og Telemark fylkeskommune undres jeg over hvordan våre folkevalgte velger å drive politikk ovenfor de ansatte i fylkeskommunen. Selvsagt er en primæroppgave å være en «vakthund», men må de alltid bite?

Et lite eksempel er Frps gruppeleder i fylkestinget, Thorleif Fluer Vikre, som så rødt da han fikk vite hva slags PC-skjermer fylkeskommunen har kjøpt. Senere viste det seg at prisen var nærmere halvert og mer miljøvennlig enn hva Fluer Vikre personlig antok. Som folkevalgt skylder en folket å kjenne sine saker – før en legger ut vurderinger som er tatt i organisasjonen til spott og spe (ref. Facebook og medier), en skylder det til de ansatte som har jobbet med saken.

Ved å lese hvordan opposisjon velger å «grille» de ansatte er de med på å skape en fryktkultur bestående av halvveis forståelse av saker, hersketeknikk og dårlig kommunikasjon. De legitimerer nettopp det varslingene går ut på. Som innbygger oppleves det som at det skapes lite fruktbare diskusjoner, og at målet er å finne noe «å ta dem på». Det er synd. Det kan være en fryd å følge med på en debatt der to parter er sterkt uenige, men allikevel mestrer det å respektere og anerkjenne hverandre.

Max Weber mente at en god politiker bør kunne skille det som er viktig fra det som ikke er så viktig. Dette er en sentral egenskap som også ledere bør inneha. Ikke henge seg opp i detaljer, men vise tillit sine ansatte – kjenne grensen til sin makt.

Som innbygger i Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker jeg politikere som oppmerksomt passer på, og som skaper gode heftige diskusjoner. Og dersom diskusjonene baseres på kunnskap, tillit og respekt gir det så mye bedre frukter som trolig vil påvirke hele organisasjonen positivt. Kanskje politikerne bør ha en runde på hvordan de selv skal oppføre seg før de retter pekefingeren sin mot de ansatte?

Innbygger i Vestfold og Telemark fylkeskommune (som ikke er ansatt i organisasjonen)

Etter valget

Når det nå en gang er valg og det er spådd skifte av partiledelse, osv. Støre er på det nærmeste ansatt som statsminister om man leser aviser og lytter til TV. En gang, i minnelig tid fikk vi en statsminister som skulle bygge «Det Norske Hus». Det ble en utedo som fort ble skrotet.

Senere har samme parti slitt med å finne regjeringsmedlemmer, såkalt ministere til diverse poster. Det kom journalister, de fant ut at de hadde ikke helt rent mel i posen. Den ene etter den andre måtte gå. Kaos.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå må jeg si jeg er utrolig spent på hva som skjer. Jeg avgir min stemme i dag, men den betyr så lite når journalistene har ansatt Støre og co. Dette co. kan jo bli trøblete. Lenge leve sittende ledelse, men nå er de slitne. Korona er et slitsomt virus.

Stemmeberettiget

Foto: Andreas Soltvedt

Teddy-saka

Den vesle og koselege hunden Teddy beit ein person i sommar. Dette har ført til ei stor sak og ein belastning for hundeeigaren fordi det er snakk om å isolere hunden og deretter avlive den.

Dyr er i prinsippet skuldlause og ikkje noko strafferettsleg «objekt». Dyr er også ansvarslause og det er eigaren som har ansvaret for dyret sitt også dyrets handlingar. Det vil vera etisk og velferdsmessig uansvarleg å straffe og ansvarleggjere eit dyr for handlingane sine.

Teddy må derfor ikkje gjerast til ein juridisk kasteball i rettssystemet, ein rettsorden om er tilpassa menneskeleg – og ikkje dyrs framferd. Derfor bør heile Teddy-saka leggjast bort.

Jon Ingebretsen

Språkbruk

Helt enig med Astrid Eidem Nordal vedrørende førstesideoppslaget om rådmannen i Porsgrunn. Jeg blir så trist og lei meg av den slags språkbruk. Det er en rådmann og Varden totalt uverdig. Det er vel ikke bare Thorsen som bør be om unnskyldning, det burde rådmannen også.

Vardenleser

Skinnhellighet og dobbeltmoral

Dette er to ting som begynner å dukke opp oftere og oftere. Dessverre er det flere og flere politikere som får dette stempelet. Vi som ikke kan få dekket reiseutgifter og boutgifter av staten, føler avmakt og blir kvalme av hvordan det snytes over en lav sko.

Hva benyttes som transport til/fra hjemsted, eller er det rett bosted? Er det ikke slik at statens regulativ er likt for alle? Billigste offentlige transport til og fra, og så, om du flyr, må den overskytende summen betales av egen konto. Vi hører at politikere fra alle partier snyter og vaker rundt i gråsoner, men verst er det når det oppdages snusk hos kristne og andre, som hevder å følge bibelen og andre kjøreregler for god og medmenneskelig oppførsel. Prester som forgriper seg på en korgutt eller pike, blir tatt med hånden langt nede i kollektbørsa, eller en menighet som samler inn penger til fiktive prosjekter, har dessverre blitt gjengangere. Dette kalles dobbeltmoral og kjeltringstreker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når Ropstad, som tilhører en kristen menighet og står opp og forkynner evangeliet, som skal være basis i deres politikk, er det ekstra vondt å svelge. Dette kalles skinnhellighet.

Det som i tillegg er litt merkelig, er at det går så lang tid før det blir oppdaget. Man kan lure på hvor lenge slike snyterier hadde pågått om de ikke ble oppdaget? Det finnes, som politikere selv hevder, at det er mekanismer som skal fange opp slike ting, men har sviktet. Men disse mekanismene, hvem skal håndheve dem? Er det bukken til havresekken, eller et uhildet, såkalt hurtigarbeidende utvalg?

Uansett, nå må slik økonomisk og moralsk atferd bli fanget opp og stoppet umiddelbart, og med den tilhørende straff til kjeltringene. Man kan ikke gjøre slike ting og så bare beklage og legge seg flat. Det må få konsekvenser. Slikt må barn også lære, dersom man gjør man noe galt, får det en konsekvens. Det hører med til vanlig barneoppdragelse.

Når jeg skriver barn, kan dette for så vidt dekke alle de unge som nå skal kunne, og styrer, dette landet. De blir yngre og yngre, og har ikke den erfaring og modenhet (og oppdragelse?) som kreves i en slik stilling. Jeg har, rart nok sier sikkert noen, en lignelse fra bibelen som jeg prøver og følge, den lyder ca. slik: Du ser splinten (feilen) i andres øyne, men ikke bjelken (den store feilen) i ditt eget. Kanskje et nytt slagord som kunne stå som leveregel for mange av oss?

Kåre M Hansen

KrFs sviktende moral

Det er en god ting å forholde seg til lover og regler. Det er enda bedre å forholde seg til det moralsk riktige. Da Åge Hareide valgte sosialdemokratiet som samarbeidspartner så jeg et parti for medmennesker og fellesskap heller enn et parti for et høyrestyrt, kapitalistisk utbyttersamfunn.

Hareide møtte motstand. Olaug Bollestad valgte høyresiden og lot seg velge med alle stemmen fra et delt Rogaland enda partiet tilrådde fordeling av stemmer etter stemmetall. Hun valgte å overse det moralsk riktige partistandpunktet.

Nå er det partileder Kjell Ingolf Ropstad som har vist svak moralsk praksis. Han har latt staten betale sin bolig i Oslo mens han sjøl har leid ut en bolig han eier og som kunne vært brukt av ham selv. Han har tjent opp mot en million kroner i rede penger på dette.

Ropstad forteller at han forhørte seg med de rette myndigheter før han foretok sitt valg om å oppgi gutterommet hos mamma og pappa som bostedsadresse, så han har forholdt seg til lover og regler. Men han har forlatt den moralsk rette vei. Så vi velger, skattebetalerne, har gitt Ropstad penger han moralsk sett ikke har krav på.

Med disse to eksemplene viser KrF sin sviktende moral. Måtte partiet bli straffet med å miste plassen på Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Inge Jørgensen

Porsgrunn

Foto: Lise Åserud/NTB

Vi treng ei endring på Stortinget

Vi er ikkje tent med at Solberg-regjeringa skal halde fram. Vi er ikkje tent med ei regjering som auka statsutgiftene frå under 1000 milliardar kr i 2012 til 1352 milliardar i 2019 og heile 1525 milliardar i 2020. Over 50 prosent auke på 8 år!

Og dette i ei tid der FrP stort sett har hatt finansministeren og hadde som mål å redusere statens utgifter. Og det som er verst: I 2018 tok dei 226 milliardar og i 2020 tok dei heile 371 milliardar frå Statens Oljefond Utland for å dekke opp underskuddet sitt.

Solberg har tatt av sparepengane våre for å dekke opp regjeringas uansvarlege forbruk. Til å med skattereduksjonen for milliardærane måtte dekkast av Oljefondet. Shame on you.

Vi er ikkje tent med ei regjering som lar USA etablere baser i Norge. Vi er ikkje tent med ei regjering som ikkje snakkar med naboen Russland. Vi er ikkje tent med ei regjering som støttar USA i tykt og tynt, jf. fiaskoen i Afghanistan. 60 års feiringa til Solberg. Guteromet til Ropstad. Ingen suksess det heller akkurat.

Gunnar Sanden

Siviløkonom

Foto: Gorm Kallestad/NTB

Hoksrud lyver

På Facebook og i store avisannonser skremmer Frp og Bård Hoksrud med at du må ut med 42 kroner i bommene i en ny bypakke hvis du stemmer på Rødt.

Det er løgn. Rødt er prinsipielt imot bompenger. Som Frp mener vi at veiutbygging skal finansieres over statsbudsjettet. Vi har forgjeves bedt Hoksrud være redelig og rette feilen.

Ørnulf Hjort-Sørensen

Rødt Skien

Helt amok

Aftenhimmelen gikk aldeles amok tirsdag kveld. Jeg ville bare rusle litt ved Voldsfjorden før mørkets frambrudd, og mens jeg gikk der bestemte naturen seg for å slå på stortromma.

Lizzie Putnam

Lakåsene

Foto: Lizzie Putnam