BLIR AVVIKLET: Jeg blir avviklet. Ikke alene, men sammen med alle mine gode kolleger i Vekst i Grenland, skriver Petter Ellefsen. Foto: Ragnhild Johansen

Å i huleste skjedde nå, da?

Jeg blir avviklet. Ikke alene, men sammen med alle mine gode kolleger i Vekst i Grenland.

Ikke noe forvarsel, ingen saksutredning, knapt noen politisk behandling, representantskapsmøte – og øredøvende taushet!

Jeg skriver dette personlig. Mest som politiker med fartstid fra før vi vedtok opprettelsen av ViG med fire synkrone kommunestyrevedtak i Ibsenhuset 16.12.1992. Og som lurer på hvor i huleste tok lokaldemokratiet veien? Jeg skriver også som arbeidstaker som ikke forstår hvordan lang tids sammenhengende bifall ender med avvikling.

Jeg skal ikke bruke mange ord på ViGs arbeid. Jeg konstaterer at gründere er svært fornøyde med veiledning og hjelp i Startopp og andre tilbud. At Grenland stadig synes mer nasjonalt gjennom markedsarbeidet i Powered by Telemark. At nye bedrifter kommer til gjennom nyskapingsarbeidet sammen med Proventia. At vi i «Invest in Grenland» har en betydelig portefølje av selskaper vi er i dialog med og som samlet kan gi 8-10.000 arbeidsplasser med bruk av areal tilsvarende 3 ganger Herøya. Nei, jeg snakker ikke om Google. Det har Skien vært klare på at de vil ordne med selv, men som vi selvsagt heier på. Hvor mange politikere i de 6 kommunestyrene aner hva vi driver med? De sliter ikke ut verken dører eller telefonlinjer i iveren etter å finne svar.

I en tid hvor svært mange bedrifter sliter, mange mennesker lever i usikkerhet for framtidig jobb og mulighet er altså det lokale svaret: Legg ned næringsutvikling? Når jeg leste Skiensordførerens kommentar om «at nå trenges færre generalister og flere spesialister» lurte jeg på om hun i det hele tatt vet hvordan vi jobber. Kompetansen som nå sendes ut vil det ta år å gjenoppbygge. Verken tidspunkt, prosess eller begrunnelse gir noe som helst skinn av fornuft.

En ting er HVA som skjedde. Enda skumlere er det hvordan det skjedde. En mer fatal destruksjon av samarbeid og demokrati har jeg ikke opplevd siden SKK-saken for 20 år siden.

Uten sakspapirer, utredning og forutgående samtaler bestemmer seks ordførere på et «ordførermøte» i regi av Grenlandssamarbeidet å legge ned ViG, en av hjørnesteinene i samarbeidet. Fra referatet kan knapt konsekvensen leses.

14 dager etter beslutter Grenlandsrådet avvikling av ViG. Fremdeles er ingen saksutredning gjort. Det har ikke vært noen kommunestyrebehandling noe sted.

Hva er dette for slags demokrat!? Tross et helt klare vedtekter om at de ikke har den myndigheten treffer altså Grenlandsrådet irreversible vedtak. La meg gjengi fra vedtektene: «Grenlandsrådet har ikke myndighet til å treffe politiske vedtak om endringer av den kommunale organiseringen eller saker som ved lov, regler og pålegg er tillagt det enkelte By – og kommunestyre, med mindre by- og kommunestyrene selv har delegert slike avgjørelser.»

Det er to ting som må til for at dette skal skje: Interesseløse, feige politikere og sovende presse. Nå skal det sies at sterke krefter fra opposisjonen ba om at det ble en sak og en utredning før beslutning. De ble overkjørt. PD og Varden har på lederplass stilt noen spørsmål. Det politiske miljø har vært like stille som den graven ViG kastes ned i. Ingen av de politikerne jag har snakket med har uttrykt ønske om nedlegging. Ja, hvis dere er imot så stem imot da!

Om leserne nå tror at dette er et innlegg om min «egen syke mor», ja så er det det. Men, det er også noe som er uendelig mye viktigere. Dette er bare én av sakene den siste tiden hvor varsellampene for lokaldemokratiet blinker ildrødt. Jeg har tatt opp noen av dem før og opplevd at posisjonen stemmer samlet ned opposisjonens rop om mer demokrati. Det burde bekymre minst like mye som at de seks ordførerne mener at næringsutvikling er et arbeid som kan slås av og på. Uavhengig av kompetanse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg hadde tenkt å avslutte med et sitat fra Egon i Olsenbanden, men la meg heller ønske alle en koronafri, trygg og rolig førjulstid.

PS. Dersom noen mener jeg er inhabil: Ja, det stemmer. Og dersom noen blir ildrøde og mener jeg bør få sparken (det er ikke første gang), så sett i gang.

Petter Ellefsen

BLIR AVVIKLET: Jeg blir avviklet. Ikke alene, men sammen med alle mine gode kolleger i Vekst i Grenland, skriver Petter Ellefsen. Foto: Ragnhild Johansen