NOE DERE KAN VÆRE FORNØYD MED: «Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med,» skriver statssekretær Erlandsen til Knut E. Sunde i Norsk Industri. Foto: Varden

Å la NHO styre og diktere pandemipolitikken, hører ikke hjemme

LEDER: NHO har tilsynelatende gitt mer enn bare råd til regjeringen.

Aftenpostens avsløringer om hvordan Norges smitteverntiltak er blitt påvirket av industrilobbyen er ikke bare oppsiktsvekkende. De gir grunnlag for å spørre om hvem som egentlig styrer dette landet. Kortversjonen er slik: Vi har behov for utenlandsk arbeidskraft. Det er utstrakt kontakt mellom Knut E. Sunde i NHO-organisasjonen Norsk Industri, statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) og flere andre toppolitikere.

SMS-utvekslingene avisen har fått innsyn i viser at de er på fornavn med hverandre og vel så det. Norsk Industri lager en såkalt veileder, som oversendes Helsedirektoratet og FHI. I veilederen droppes karantene på fritiden for arbeidsreisende. «Importsmitte er en av de største risikofaktorene som har potensial til å skape en ny bølge i Norge», er rådet fra helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg, ifølge Aftenposten.

Norsk Industri er på ballen, og sender ut en pressemelding der det påpekes at «Norsk Industri har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet en smittevernveileder for industrien slik at arbeidere fra EU/EØST kan jobbe under karantenetiden». Dette er i strid med reglene, men regjeringen svarer med å gi helsemyndighetene i hasteoppdrag å utarbeide et testregime som framstår som tilpasset Norsk Industris fritaksregel.

«Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med,» skriver statssekretær Erlandsen til lobbyisten Sunde. Han takker senere Erlandsen for «god jobbing i helgen». Mandag 22. juni trer fritaksregelen i kraft.

Importsmitten helsetoppene advarte mot har vist seg å komme. Det kommer mange fra utlandet til Norge. Av 300.000 flypassasjerer som kom til Norge i perioden august-oktober, kom 80.000 fra Polen og Litauen. I begynnelsen av pandemien var det svært få polakker med påvist smitte i Norge. Siden slutten av juni har nærmere 2000 polakker testet positivt i Norge. FHI knytter 40 av 300 utbrudd til importsmitte. 10 prosent av dem som er smittet i høst er knyttet til disse utbruddene.

– Vi ønsker ikke å bli dratt ned i sølen og få skylden nå som importsmitte er blitt den store stygge ulven, sier Sunde til Aftenposten.

Det kan man forstå. Det er også høyst naturlig at en regjering rådfører seg med partene i arbeidslivet i en situasjon som denne. Pandemien rammer næringsliv og arbeidsplasser. Å la NHO styre og diktere pandemipolitikken, på tvers av helsefaglige råd, hører imidlertid ikke hjemme.

NOE DERE KAN VÆRE FORNØYD MED: «Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med,» skriver statssekretær Erlandsen til Knut E. Sunde i Norsk Industri. Foto: Håkon Mosvold Larsen