Ordfører Hedda Foss Five.
Ordfører Hedda Foss Five. Foto: Fredrik Pedersen

Alle skal føle seg trygge i Skien!

Jeg blir både lei meg og bekymret over dagens førsteside i Varden, der Soubhi Thaher forteller at mange muslimer som pleier å gå i byens moskeer føler seg utrygge etter angrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum.

Sånn skal vi ikke ha det i byen vår!

Det er dramatisk og uakseptabelt at moskeer både i Norge og i andre deler av verden har blitt angrepet av eksterne meningsmotstandere, og flere steder tatt livet av små barn, eldre og tilfeldige besøkende.

Skien har lange og stolte tradisjoner for å ha et mangfold av menigheter og tros-og livssynssamfunn, og innbyggerne her har levd trygt og godt historisk med disse ulikhetene.

Vi tror på at det er mer som forener oss, enn som skiller oss, og vi tror at alle disse trossamfunnene er med på å berike byen og menneskene som bor her.

Jeg vil derfor umiddelbart ta kontakt med politiet i Grenland, for å diskutere hva vi sammen kan gjøre for å trygge de muslimske miljøene i byen vår.

Fast dialog og informasjon må også komme på plass, slik vi har hatt gode tradisjoner for tidligere.

Vi har også i Skien opprettet et samarbeidsforum mellom ulike tros-og livssynssamfunn, Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Grenland, der jeg vet at moskeene også er medlemmer, som jeg mener bør kobles på dette for å gi råd og veiledning.

Sammen skal vi trygge byen vår!

Hedda Foss Five

Ordfører i Skien.