FLERE STYREMEDLEMMER: Gruppelederne i bystyret i Skien utvider antall medlemmer i styret til Bjorstaddalen avfallsanlegg for å få kjønnsbalansen til å gå opp. Foto: Fredrik Nordahl

Alle skal med når styreplasser i kommunen skal fordeles

KOMMENTAR: Hvilket parti du er medlem av er tydeligvis viktigere enn hva du kan når styrene i kommunale selskaper skal velges.

Har du riktig kjønn og – kanskje viktigere – medlemskap i riktig parti? Bra for deg, for da kan det vanke en styreplass i et kommunalt selskap i Skien. Hva hvis kjønns- og partikabalen ikke går opp? Det er lett å løse. Det er bare å finne fram flere stoler og velge flere inn i styret.

Slik kan man, enkelt sagt, oppsummere mandagens møte mellom gruppelederne i Skien, som utgjør valgkomiteen for styrene i de kommunale selskapene. Ole Geir Hoppestad (Ap) foreslås som leder i Bjorstaddalen avfallsanlegg, Ingjerd Martinsen (Ap) skal lede Ibsenhusets styre og Rolf Erling Andersen (Ap) skal lede Kontorbyggs styre. Alle er svært sentrale Ap-folk som har travet i gangene på rådhuset i årevis. Det er slett ikke noe galt med at de har gjort det. Snarere tvert imot. At man engasjerer seg i lokalpolitikken er det ikke mulig å være motstander av.

«Styret skal bestå av personer som samlet sett bidrar til å fremme formålet med selskapet. Følgende kriterier legges til grunn,» heter det i Skien kommunes eierskapsmelding. Den ble revidert så sent som i 2019. Kriteriene er kompetanse, personlig egnethet, kapasitet, mangfold og uavhengighet. «De viktigste kompetanseområdene som bør være representert/tilgjengelig i de fleste styrer er», sier eierskapsmeldingen videre og ramser opp økonomi, jus, sektor-/bransjekompetanse, politiske prosesser og generalistkompetanse

Det er fristende å påpeke at meldingen sier «de fleste styrer», og ikke spesifikt styrene i selskapene Skien kommune eier. Selv om det ville være rart om Skien kommune skulle ha vedtatt en eierskapsmelding som peker på hvordan styrer bør settes sammen i sin alminnelighet, kan man få inntrykk av at det er helt andre ting enn kompetanse og kriterier som gjelder når de ulike partiene skal finne «sine» styrekandidater. Det var få tilløp til debatt, «innsalg» og redegjørelser om de kompetansen til de ulike partienes kandidater da gruppelederne møttes. Noe som ikke betyr at de foreslåtte er inkompetente.

«Et styremedlem skal (…) utøve sin styrerolle ut fra hensynet til selskapets beste sett på bakgrunn av formålet, og ikke spesielt ivareta interessene til den eieren, det partiet, den interessegruppen eller andre som har det,» heter det i kommunens eierskapsmelding. Likevel synes det som om det viktigste er nettopp hvilket parti man representerer. «Neste gang, når vi fordeler styreplasser mellom partiene, så bør vi nok også passe på presisere kjønn,» sa varaordfører Trond Ballestad (Sp). Nettopp. Så viktig er dette at styret i Bjorstaddalen blir utvidet med to representanter.

Alle skal med, som det heter.